top of page

Patvirtintas sąrašas medikamentų, kuriuos savarankiškai gali skirti BP slaugytojas

Updated: Feb 3, 2019


2019 m. sausio 8 d. pakeista Lietuvos medicinos normą MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir papildyta priedu „Vaistinių preparatų, kuriuos savarankiškai gali skirti slaugytojas, teikdamas medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagalbos atveju, sąrašas. 

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama:

  • pirmoji medicinos pagalba ir

  • asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba.

Skubioji medicinos pagalba – tai medicinos pagalba, teikiama nedelsiant (1 kategorija)  arba neatidėliotinai (2, 3, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių <...>, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams (2018 m. gegužės 23 d. Nr. V-598).

Skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas nustato, pacientus skubiosios medicinos pagalbos kategorijai priskiria pacientą apžiūrėjęs:

  • gydytojas ir (arba)

  • išplėstinės praktikos slaugytojas, ir (arba)

  • skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, ir (arba)

  • slaugytojas, išklausęs ne trumpesnį kaip 36 valandų skubiosios medicinos pagalbos teikimo (kuriame ne mažiau kaip 12 valandų turi būti skirta pacientų medicininiam rūšiavimui) arba 36 valandų pacientų medicininio rūšiavimo skubiosios pagalbos skyriuje kursą“ (2018 m. gegužės 23 d. Nr. V-598).


LSSO biuro informacija

Recent Posts

See All

Po dviejų metų slaugytojo atlyginimas bus 1625 Eur ?

Šiandien LSSO Prezidentė Danutė Margelienė kartu su kitomis profsąjungomis ir Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė tokią siekiamybę. „Šiandien su medikų bendruomene dar kartą patvirtinome, kad atl

bottom of page