top of page

2020 - Tarptautiniai slaugytojų ir akušerių metai

Updated: Apr 16, 2020

Iš anglų kalbos vertė LSSO viceprezidentė Aušra Volodkaitė.

Darykite, ką galite, kur esate ir iš to, ką turite.

Teodoras Ruzveltas

Per visus 2020 m. dėmesį sutelksime į labai svarbų slaugytojų ir akušerių indėlį pasaulio gyventojų sveikatai. Jei pasaulis nori pasiekti iškeltų Tvarios plėtros tikslų, kurių siekis- užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, privaloma skubiai stengtis pašalinti visuotinį 9 mln. akušerių ir slaugytojų trūkumą.


Įvadas


Sveiki leidinio "Slaugytojų ir Akušerių metų minėjimo priemonių rinkinio" naudotojai.

Šis priemonių rinkinys pristatys jums galimybes, idėjas, įrankius ir išteklius, kaip galima padėti savo vietos, nacionalinėms ir pasaulinėms iniciatyvoms remti slaugytojų ir akušerių kampanijos veiklas.

Jūsų pagalba - nesvarbu, dideli ar maži darbai - raktas į šimtų ir tūkstančių atsidavusių, kvalifikuotų ir įkvepiančių akušerių ir slaugytojų pripažinimą kiekvienoje pasaulio šalyje!


2020: Tarptautiniai slaugytojo ir akušerio metai


2020-aisiais švenčiame pasaulio 22 milijonų slaugytojų ir 2 milijonų akušerių metus; šie specialistai sudaro pusę pasaulio sveikatos sistemos darbuotojų; jie dirba visur, kur teikiamos gyvybiškai svarbios sveikatos paslaugos ir tai daro ištisus šimtmečius.

Visi kartu jie yra stiprių, patvarių sveikatos sistemų kertinis akmuo, reikalingas siekiant universalios sveikatos aprėpties. Jie skiria gyvybes gelbėjančius vaistus, vakcinas, teikia šeimos planavimo patarimus, užtikrina profesionalią pagalbą vaiko gimimo metu. Be jų milijonai motinų ir vaikų neturėtų nei vieno specialisto, galinčio nutolusiuose regionuose diagnozuoti ligas, skirti gydymą ar padėti gimdant.

Mes taip pat pabrėžiame būtinybę investuoti į slaugytojų ir akušerių žmogiškųjų resursų stiprinimą. Daugelyje regionų paprasčiausiai nėra pakankamo skaičiaus slaugytojų ir akušerių efektyviai padaryti visus šiuo darbus. Netgi ten, kur yra šie darbuotojai, daugumai trūksta galios, pasiruošimo, įrangos ir medicininių priemonių, reikalingų teikti pagrindines sveikatos paslaugas, kurių mums visiems reikia norint gyventi sveiką gyvenimą. 2020 metai yra skirti tokiai situacijai pakeisti.


Greiti faktai

· Slaugytojai ir akušeriai teikia labai įvairias gyvybiškai svarbias paslaugas, arti bendruomenės ir visuose sveikatos priežiūros lygiuose.

· Slaugytojai ir akušeriai teikia svarbias sveikatos paslaugas, pvz.:

o ŽIV, tuberkuliozės, maliarijos ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencija, diagnostika, gydymas;

o Neužkrečiamųjų ligų prevencija, diagnostika, gydymas;

o Intymios ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, kurioms priskiriamos šeimos planavimas, nėščiųjų bei naujagimių sveikatos priežiūra, imunizacija bei pagalbą žindant.

· Slaugytojai ir akušeriai atlieka esminį vaidmenį rūpindamiesi žmonėmis visur, net ir pačiose problematiškiausiose, humanitarinės pagalbos reikalingose, pavojingose bei konfliktų apimtose teritorijose.

· Kaip stiprių multidisciplininių sveikatos priežiūros komandų dalis, slaugytojai ir akušeriai akivaizdžiai prisideda prie susitarimų, priimtų 2018m. Astanos deklaracijoje dėl

Pirminės sveikatos priežiūros įgyvendinimo, užtikrinančio į pacientus orientuotą priežiūrą ir paslaugas arti bendruomenės.

· Sveikatos paslaugų visiems gyventojams užtikrinimas priklauso nuo pakankamo skaičiaus gerai paruoštų ir išugdytų, tinkamai valdomų ir remiamų slaugytojų ir akušerių, kurie gauna atlygį, atitinkantį teikiamas paslaugas bei teikiamos priežiūros kokybę;

· Pasauliui reikia dar 18 milijonų sveikatos darbuotojų, kurie padėtų pasiekti ir užtikrinti universalią sveikatos aprėptį iki 2030. Apytiksliai pusė trūkstamų darbuotojų – 9 milijonai – yra slaugytojai ir akušeriai. Ypatingai ženklus slaugytojų ir akušerių trūkumas yra Pietryčių Azijoje ir Afrikoje.

· Globaliai 70 proc. sveikatos ir socialinės sistemos darbuotojų yra moterys. Didelę jų dalį sudaro slaugytojos bei akušerės.

· Jei akušerinė pagalba apimtų patvirtintas intervencijas motinos ir naujagimio sveikatai bei šeimos planavimui, tuomet sumažėtų virš 80 proc. motinų mirčių, negyvagimių ir neonatalinių mirčių. Akušerių valdoma tęstinė priežiūra, kuomet žinoma akušerė arba jų grupė teikia priežiūros paslaugas nuo nėštumo pradžios iki pogimdyminio periodo, gali padėti išvengti 20proc. priešlaikinių gimdymų.


9 darytini dalykai, kurie gali suteikti sveikatos darbuotojams veiklos impulsą visus metus


Globalus dėmesys slaugytojams ir akušeriams 2020 m. yra unikali galimybė įsitraukti ir parodyti plačiai visuomenei bei politikams šių profesijų svarbą bei siekti parengti daugiau sveikatos darbuotojų ir kovoti su 18 milijonų sveikatos darbuotojų stygiumi. Jūs taip pat galite prisidėti:


1. Pripažinimo apdovanojimai/ diplomai

Organizuokite apdovanojimus/ diplomus akušeriams ir slaugytojams vietos/ regiono/ Respublikinėse sveikatos įstaigose atsidėkodami už jų darbą bendruomenėse. Dalinkitės nuotraukomis socialinėje medijoje.


2. Organizuokite ar dalyvaukite viešuose renginiuose

Organizuokite viešus renginius ir susitikimus, kuriuose aktyviai dalyvautų slaugytojai ir akušeriai, pacientai, nacionaliniai sveikatos lyderiai, sveikatos sektoriaus partneriai. Galite organizuoti renginius, kuriuose pagerbsite ir padėkosite slaugytojams ir akušeriams – tiesiogiai ant scenos ar video įrašų pagalba paskatinsite slaugytojus ir akušerius pasidalinti savo istorijomis.

Jei nutarsite organizuoti renginį, pirmiausia atsakykite į šiuos klausimus:

· Ką norite pasiekti?

· Kas yra jūsų tikslinė grupė?

· Kas paskatintų jūsų tikslinės auditorijos norą dalyvauti?

· Kada ir kur įvyks jūsų renginys?

· Ar turėtumėte jungtis su kitais organizatoriais?

· Ką jūs pakviesite dalyvauti? Ar jie yra gerai žinomi asmenys, kurie gali padėti siekti jūsų tikslų?

· Ar turite resursų pasiekti savo tikslų? Jei ne- kaip galite juos mobilizuoti?

· Kaip reklamuosite savo renginį?

· Ar masinės informacijos priemonės gali padėti pasiektų jūsų tikslų? Jei taip, kuris transliuotojas yra jūsų tikslas?

· Kaip skleisite informaciją apie savo veiklą po renginio?

· Kaip įvertinsite (pamatuosite) sėkmę?

Jei kviečiate masinės informacijos priemones, juos įtraukite iš anksto, kad užtikrintumėte jų susidomėjimą bei paramą: suteikite jiems informaciją ir rekomendacijas.

Kadangi tai yra vienerių metų kampanija ir renginiai gali būti organziuojami ištisus metus, mes raginame jus rinktis veiklas per esmines datas, kurios išvardintos šiame leidinyje.


3. Demonstruokite kampanijos plakatus

Pagaminkite bei demonstruokite Tarptautinių slaugytojų ir akušerių metų plakatus strateginėse vietose- prekybos centruose, autobusų sustojimuose, mokyklose, vietinėse sveikatos įstaigose, sveikatos ministerijoje ir t.t. daugiau kampanijos plakatų PSO pasiūlys metų eigoje.


4. Įtraukite vietinius lyderius bei įžymybes

Kreipkitės į vadovus, sveikatos priežiūros lyderius, kad paminėtų slaugytojų ir akušerių metus savo kalbose, socialinėje medijoje, tinklapiuose, televizijos ir radijo interviu. Atpažinkite ir susisiekite su vietinėmis garsenybėmis ir influenceriais, kad kalbėtų apie akušerius ir slaugytojus ir paremtų kampanijos veiklas.


5. Veikite per žiniasklaidą

Sulaukę medijos dėmesio savo renginiuose, jų pagalba galite pasiekti plačiąją visuomenės auditoriją ir sulaukti politikų bei politikos kūrėjų dėmesio. Yra daug skirtingų metodų, kuriais galite pasinaudoti: parinkite pagrindinius teiginius, kurie gali stimuliuoti debatus ir išlaikyti aktualius klausimus medijose. Paprašykite žymaus rašytojo, garsenybės ar netgi sveikatos priežiūros specialisto parašyti straipsnį, paaiškinantį esamą situaciją mūsų šalyje. Organizuokite televizijos/ radijo laidas, reklamuojančias slaugytojus ar akušerius ir esminius jų darbo momentus. Organizuokite media apvaliojo stalo diskusiją į kurią pakvieskite žurnalistus ir kitus partnerius, kad galėtų užduoti klausimus ir pradėtų kurti dialogą su politikos atstovais.


6. Dirbkite su meno atstovais

Pasamdykite menininkus, kad sukurtų programą sveikatos darbuotojams, akcentuodami slaugą ir akušeriją. Skatinkite aktorių grupes kurti vaidmenis apie sveikatos darbuotojus, pabrėžiant slaugytojų ir akušerių specialybes.


7. Kurti ir stiprinti partnerystę

Kuo daugiau balsų, tuo stipresni jūsų pasisakymai. Dirbkite su organizacijomis, kurios dalijasi jūsų tikslais ir kurkite koalicijas, kad gausesnis balsų skaičius viešintų jūsų šventę. Įsitraukite ir vienykite pastangas su slaugytojų ir akušerių grupėmis ir asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir vietiniais sveikatos priežiūros darbuotojais bei bendruomenių lyderiais.


8. Būkite aktyvūs socialinėse medijose

Prisijunkite ir dalyvaukite pasirinktoje socialinių medijų kampanijoje, Twiter‘yje, Instangam‘e ar Lindkedln. Dalinkitės nuotraukomis ir video ‚atsiliepimais‘ – slaugytojų, akušerių, pacientų, sveikatos lyderių, nuomonių formuotojų ir gynėjų- aiškinkime, kodėl šie darbuotojai yra gyvybiškai svarbūs ir kodėl mums reikia didesnių investicijų į sveikatos darbuotojus. Kamanijos metu mes dalinsimės žiniomis per savo PSO socialinės medijos kanalus.

Pirminis kanalas yra #SupportNursesAndMidwifes mūsų pranešimus galite peržiūrėti taip pat naudodami #Nurses2020 ir #Midwifes2020.

Nepamirškite pažymėti savo artimiausių/ mėgstamiausių akušerių, slaugytojų, politikų ir kitų svarbių veikėjų.


9. Judėkite pirmyn – organizuokite savo nacionalines iniciatyvas

Eikite ir kalbėkite (walk and talk): sveikatos visiems iššūkis„ skatina sveiką gyvenseną ir pabrėžia būtinybę užtikrinti visuotinį sveikatos paslaugų prieinamumą visame pasaulyje.

Mes skatiname jus dirbti su vietiniais partneriais - organizuokite tokį smagų renginį, raginantį žmones judėti. Tai galima organizuoti minint Pasaulio sveikatos dieną (7 balandžio, - kurie šiemet bus skirta slaugytojams ir akušeriams), Tarptautinę akušerių dieną (gegužės 6) ir Tarptautinę slaugytojų dieną (gegužės 12).

Taip pat yra daug kitų progų ir galimybių jūsų šalyse, kuomet galite švęsti ir vykdyti lobistinę veiklą, siekdami didesnio skaičiaus ir geriau aprūpintų sveikatos darbuotojų.


2020 m. palankiausios datos jūsų renginiams


· Sausio 1-oji – Pradžia

· Kovo 8-oji – Tarptautinė moters diena

· Kovo 7-9 d. – 64-oji Moterų komisijos sesija

· Balandžio 7-oji –Pasaulinė sveikatos diena

· Balandžio 24-30oji – Pasaulinė imunizacijos diena

· Gegužės 5-oji – Rankų higienos diena

Tarptautinė akušerių diena

· Gegužės 12-oji – Tarptautinė slaugytojų diena

· Gegužės 17- 22d – Pasaulio sveikatos Asamblėja

· Birželio 21-25d – Tarptautinės akušerių tarybos kongresas

· Rugsėjo 17 d. – Pasaulinė pacientų saugumo diena

· Rugsėjo – spalio mėn. – PSO regiono komiteto susirinkimas

· Spalio 26-28 d. - Nightingale 2020 konferencija

· Rugsėjo 22 – JT Generalinė Asamblėja

· Gruodžio 12 d. – Universalios sveikatos aprėpties (UHC) diena


Kampanijos medžiaga


Mes parengėme medžiagą, kuri gali padėti kampanijai, ją galite rasti paspaudę šią nuorodą https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

Metų eigoje medžiagą pildysime.

Taip pat raginame komunikuoti per PSO socialinės medijos kanalus, dalintis publikacijomis, medžiaga, kitom priemonėm, prisijungti prie diskusijų ir pokalbių.


AČIŪ


Atsisiųsti visą tekstą galite ČIA

Comentários


bottom of page