top of page

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SAVO NARIUS

 

Lietuvos slaugos specialistų organizacija rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

  2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: Lietuvos slaugos specialistų organizacija

Mūsų organizacijos juridinio asmens kodas yra: 191365465

Mūsų adresas: J. Jasinskio g. 9, Vilnius

 

  3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Jūs esate mūsų organizacijos narys arba siekiate juo tapti.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

  4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Siekdami įstoti į mūsų organizaciją Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);

 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

 • Duomenys apie išsilavinimą ir turimas sveikatos priežiūros licencijas;

 • Darbovietės duomenys (įmonės, įstaigos pavadinimas, pareigos).

 

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jūsų priimti į mūsų organizaciją.

 

Kai mūsų organizacija Jūsų prašymu atstovauja Jus santykiuose su Jūsų darbdaviu ar valstybės institucijomis sprendžiant teisines ar ekonomines problemas, Jūs privalote pateikti išsamią informaciją apie problemos ar ginčo aplinkybes, taip pat visus su problema ar ginču susijusius Jūsų turimus dokumentus, įskaitant bet neapsiribojant išsamia informacija apie Jūsų darbo sąlygas. Nepateikus tokių duomenų mes negalėsime užtikrinti Jums kokybiško atstovavimo, o pateikus žinomai klaidingą informaciją, Jūs privalėsite atlyginti mūsų organizacijai padarytus nuostolius.

 

  5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

Mes nerenkame apie Jus jokios informacijos iš kitų šaltinių.

 

Jums įstojant į mūsų organizaciją, taip pat naudojantis organizacijos nario teisėmis mes taip pat gauname įstojimo į organizaciją dokumentus, kitus dokumentus bei duomenis, susijusius su narystės organizacijoje suteikiamomis teisėmis.

 

  6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • profesinės sąjungos veiklai vykdyti pagal mūsų organizacijos įstatus (GDPR 9 str. 2 d. d p.);

 • teisėtam Mūsų interesui domėtis Jūsų kaip atstovaujamo darbuotojo darbo sąlygomis, nuomone apie bendrą sveikatos priežiūros sistemos aplinką, taip pat viešinti mūsų organizacijos veiklą, siūlyti Jums su naryste mūsų Organizacijoje susijusias paslaugas (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 

  7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

 

Mes renkame informaciją apie Jūsų narystę mūsų organizacijoje, t.y. profesinėje sąjungoje.

 

  8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

  9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms, kai tai tiesiogiai numatyta teisės aktuose arba kai mūsų organizacija Jūsų prašymu atstovauja Jus santykiuose su valstybės institucijomis;

 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

 • kai mūsų organizacija Jūsų prašymu atstovauja Jus santykiuose su Jūsų darbdaviu sprendžiant teisines ar ekonomines problemas – Jūsų darbdaviui, problemos sprendime dalyvaujantiems teisininkams, ekonomistams ar kitokiems konsultantams;

 • atskiru Jūsų sutikimu ar prašymu, mūsų tiekėjams, partneriams ir pan., kai jie teikia Jums su Jūsų naryste mūsų organizacijoje susijusias paslaugas;

 • Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms.

 

  10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

 

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

  11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

 

  12. Kokios mano teisės?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausų, naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimui;

 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

  13. Kaip galite man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu lssobiuras@gmail.com.

bottom of page