top of page

VLK: Ministrų kabinetas pritarė patikslintam PSDF biudžetui

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/ministru-kabinetas-pritare-patikslintam-psdf-biudzetui
2021-05-14 Vyriausybės posėdyje pritarta 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pakeitimo projektui. Pokyčių poreikį paskatino koronaviruso infekcijos valdymo aktualijos.

PSDF biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į išaugusį lėšų, reikalingų medicinos įstaigų darbuotojų, gydančių COVID-19 ligą, darbo užmokesčio kompensavimo poreikį. Dabar galiojančiame 2021 m. biudžete šiam tikslui buvo numatyta 45,6 mln. eurų.

Priminsime, kad darbuotojams, dirbantiems su ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančiais pacientais, ir sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems prevenciją užkrečiamųjų ligų židiniuose, papildomai nuo 60 iki 100 procentų didesnės mėnesio algos mokamos vadovaujantis Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu.

Visoje Lietuvoje karantinas buvo įvestas 2020 metų lapkričio 7 dieną, spalį jis galiojo tik atskirose savivaldybėse. Taigi antrojo karantino metu asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui kompensuoti iš PSDF jau pervesta 75,6 mln. eurų – daugiau nei buvo numatyta. Todėl dalis vasario padidėjusių atlyginimų išlaidų ir kovo išlaidos, pritarus Vyriausybei, buvo kompensuotos PSDF biudžeto rezervo pagrindinės dalies lėšomis.

Paminėtina, kad 2021-ųjų pradžioje PSDF biudžeto rezervą iš viso sudarė beveik 298 mln. eurų, iš jų pagrindinės rezervo dalies lėšos – 37,2 mln. eurų. Gegužės 14 d. likusi nepanaudota pagrindinės rezervo dalies lėšų suma sudaro 17,3 mln. eurų. Įvertinus lapkričio-kovo lėšų poreikį ASPĮ išlaidoms, susidariusioms dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, kompensuoti, prognozuojama, kad pagrindinės PSDF biudžeto rezervo dalies lėšų galėtų užtekti tik kompensacijoms už balandį ir gal dalį gegužės.

Keičiant 2021 m. PSDF biudžetą, 48,5 mln. eurų siūloma didinti valstybės biudžeto asignavimus ir perskirstyti porą paties PSDF biudžeto straipsnių. Dėl COVID-19 ligos gydymo padidėjusiems medikų atlyginimams kompensuoti numatoma papildomai skirti dar 37,5 mln. eurų, PSDF biudžeto rezervui papildyti – 37,2 mln. eurų. Šiomis lėšomis būtų atkurta pagrindinė PSDF biudžeto rezervo dalis, kurią iki biudžeto pakeitimo planuojama naudoti ASPĮ išlaidoms, susidariusioms dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, kompensuoti.

Žodį dėl planuojamų PSDF biudžeto pokyčių dar turės tarti Seimas.

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.

9 views

Comments


bottom of page