top of page

Viešosios konsultacijos Sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais - apžvalga


Pradėtos Nacionalinio lygio viešosios konsultacijos dėl Vyriausybės programos priemonių plano prioritetų ir šalies Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF- angl. Recovery and Resilience Facility) parengimo.


2021-02-26 13- 15 val. nuotoliniu būdu įvyko Nacionalinės konsultacijos sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais.

Renginyje LSSO atstovavo prezidentė Aušra Volodkaitė.


 

Renginio programa ČIA.


Renginio moderatorius: Živilė GUDLEVIČIENĖ, Ministrės Pirmininkės patarėja


Pranešėjai:

1. Monika NAVICKIENĖ, socialinės apsaugos ir darbo ministrė

2. Arūnas DULKYS, sveikatos apsaugos ministras


Dalyvaujantys ministrai:

1. Arvydas ANUŠAUSKAS, krašto apsaugos ministras

2. Jurgita ŠIUGŽDINIENĖ, švietimo, mokslo ir sporto ministrė

3. Agnė VAICIUKEVIČIŪTĖ, susisiekimo viceministrė

4. Dainius ČERGELIS, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovasProgramoje:

Moderatorės Živilės GUDLEVIČIENĖS įvadas, diskusijos tikslų ir dalyvių pristatymas


Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos NAVICKIENĖS pranešimas


Sveikatos apsaugos ministro Arūno DULKIO pranešimas


Diskusijos dalyvių pasisakymai, komentarai, klausimai


Diskusijos apibendrinimas (moderatorius)


 

Apžvalga:


Renginį pradėjo moderatorė Ž. Gudlevičienė - pasveikino dalyvius, teigė, kad dabartinės valdžios prioritetas - ilgas ir visavertis žmogaus gyvenimas, socialiniai pažeidžiamų grupių įgalinimas. Socialinių garantijų užtikrinimas piliečiams. Numatytos įvairios priemonės.

Planuojami veiksmai sveikatos sistemoje. Sveikatinimas, prevecija. ASPĮ Įstaigų kokybės gerinimas. dartbuotojų darbo sąlygų gerinimas. Globalūs aspektai, skaitmenizavimas, atsparumas grėsmėms ir krizėms.


Būtina sveikatos ir socialinių paslaugų integracija.


Ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio sukūrimas. MP prioritetas. Bus reikalingos visų ministerijų pajėgos ir lyderystė. 

Ministrė Monika Navickienė. -

Būtinas glaudus bendradartbiavimas su kitomis ministerijomis- tai vienas iš prioritetų.

Ypač svarbus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.


Pagrindinės problemos ir sprendimų kryptys:

pažeidžiamų visuomenės grupių įgalinimas

Auštos pridėtinės vertės ekonomika


Strateginiai darbai (paveikslėlyje)Ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo planas:Priemonės:


Užimtumo didinimas;

Tvarios integracijos į darbo rinką didinimas;

Šešėlio mažinimas;

Žmonių su negalia diskriminacijos mažinimas;

Būsto prieinamumo didinimas mažiausias pajamas gaunančioms grupėms;

Pagalbos pažeidžiamoms grupėms didinimas. 


SA ministras Arūnas Dulkys


Sveikatos sektoriuje labai daug socialinių partnerių. Daug skaudžių problemų, kurias norisi spręsti čia ir dabar.

Misija- ilgas ir visavertis žmogaus gyvenimas.

Svarbiausia žmogus- pacientas, darbuotojas, ne pastatai, ne technologijos. Reikia už tikrinti, kad būtų gyventojams teikiamos kokybiškos sveikatos paslaugos.Prioritetai ir suplanuotos reformos
Numatytos RRF investicijų 2 kryptys:


1. Atsparumas grėsmėms ir pasirengimas demografiniams pokyčiams

2. Sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Problemos:

  1. nesuderinta infrastruktūra (įstaigų)

  2. nekokybiška užkrečiamų ligų epidemiologinė stebėsena;

  3. plėtoti ambulatorinę priežiūrą

  4. Netinkamas sveikatos priežiūros specialistų poreikio planaviams;

  5. kvalifikacijos kėlimo problemos

  6. kainodaros problemos

  7. nepakankama inovacijų plėtra


Sėkmės rodikliai:


Svarbu jų pasiekti ir dirbti ta kryptimi ir pasiekti sėkmę:
Po pristatymo vyko diskusija, kurios metu pasisakė įvairių sričių atstovai.Aušra Volodkaitė padėkojo už kvietimą dalyvauti renginyje ir suteiktą žodį išsakyti slaugytojų nuomonę, paminėjo, kad Lietuvoje jau kurį laiką jaučiamas slaugytojų trūkumas įstaigose, o covid-19 pandemija tik apsunkino situaciją, kai sergant darbuotojams didėjo kitų darbuotojų darbo krūviai. Išreiškė viltį, kad bus sprendžiamos slaugytojų problemos, ne tik didinant studijas baigiančių slaugytojų skaičių, bet ir bus gerinamos darbo sąlygos, nustatomi adekvatūs darbo krūviai ir vertinama bei gerinama darbuotojų psichoemocinė sveikata. Taip pat pabrėžė dialogo svarbą bei LSSO pasirengimą dalyvauti diskusijose ir derybose su SAM sprendžiant slaugytojų problemas.LSSO biuro informacija
15 views

Comments


bottom of page