top of page

VDI: Saugos darbe turi paisyti ir patys darbuotojai
Informacinis VDI pranešimas


Saugos darbe taisyklių nepaisymo pamokos yra itin skaudžios. Per šiuos 2022 metus

dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų įvyko 10 mirtinų nelaimingų

atsitikimų darbe, iš kurių net 4 – dėl pačių darbuotojų neatsargumo, elementariausių

saugos darbe taisyklių nepaisymo.

„Nors teisiškai už darbuotojų saugą ir sveikatą yra atsakingas darbdavys, tačiau nustatytų saugos darbe reikalavimų privalo laikytis kiekvienas darbuotojas. Tiriant nelaimingus atsitikimus darbo inspektoriai neretai nustato, jog darbuotojai nedėvėjo išduotų asmeninių apsaugos priemonių, elgėsi neatsargiai, nesilaikė saugos taisyklių, pateiktų instrukcijų. Tad norime dar kartą atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad patys darbuotojai turi elgtis atsakingai, saugoti save ir aplinkinius“, - komentuoja Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.


Kaip paaiškinti čia aprašytas mirtinas nelaimes darbe, kurios įvyksta dėl pačių darbuotojų neapdairumo?


Sausio 22 d. statybos objekte Vilniuje, demontuojant lietaus kanalizacijos technologinės

duobės betonavimui įrengtus klojinius, virtus atlaisvintam klojinių skydui žuvo (buvo nublokštas iš maždaug 10-12 m aukščio) UAB „Instita“ (Alytaus r.) darbuotojas, kuris atlaisvino klojinius. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad klojinių visi varžtai iš vidaus atleisti ir netgi ištraukti kai kurie strypai, nors pagal technologiją varžtus galima atleisti tik tada, kai klojiniai jau būna prikabinti su specialiais laikikliais ir laikomi ekskavatoriumi. Darbuotojai su technologiniu procesu, aprašytu statybos darbų technologijos projekte, buvo supažindinti.


Vasario 23 d. žuvo UAB ,,Dysnai" darbuotojas, kai esančiuose vaismedžių soduose genėjo obelų šakas grandininiu pjūklu, nenaudodamas jokių paaukštinimo priemonių, bet laikydamas pjūklą aukščiau pečių lygio. Galimai lūžus pjaunamai šakai, šakos spaudžiamas nuslydęs pjūklas perpjovė darbuotojui kaklo arteriją ir darbuotojas mirtinai nukraujavo Miško darbų saugos taisyklėse DT 1-96 aiškiai nurodyta ,,draudžiama pjauti laikant pjūklą aukščiau pečių".


Balandžio 26 d. UAB „Dzūkijos miškas“ miškovežio vairuotojas-ekspeditorius patyrė mirtiną traumą, kai po darbo nusprendė patikrinti automobilio techninį stovį. Jis užvedė miškovežio variklį, pavažiavo apie 10 m atbuline eiga, po to į priekį bandydamas stabdžių efektyvumą kelis kartus stipriai stabdydamas. Išlipo iš kabinos ir nuėjęs prie miškovežio galo, automobilį pakėlė ant stabilizatoriaus kojų ir, įlipęs į miškovežio kabiną, įjungė pavarą. Išlipęs iš kabinos stebėjo miškovežio važiuoklės darbą, tuo metu miškovežis pajudėjo iš vietos, parbloškė vairuotoją, kuris pateko po miškovežio galinio tilto ratais.


Gegužės 25 d. ūkininko R. Lazdauskio (Tauragės r.) ūkio traktorininkas ir darbininkas, baigę darbus laukuose, vyko atgal į ūkį. Traktorininkas vairavo traktorių su prie jo sumontuotomis pakeliamomis/nuleidžiamomis šakėmis, o ūkio darbininkas ėjo pėsčiomis. Lauke prie keliuko posūkio, vedančio į pagrindinį kelią, kad važiuojant keliu būtų geresnis matomumas traktorininkas sustabdė traktorių šakių nuleidimui. Nuleisdamas šakes žemyn, traktorininkas nepastebėjo po mechanizmu buvusio ūkio darbininko ir mirtinai jį sužalojo.


___________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Algirdo g. 19

LT-03607 Vilnius

www.vdi.lt


Tel. (8 5) 265 0193

Faks. (8 5) 213 9751

El. p. info@vdi.lt

Konsultacijų tel. (8 5) 213 9772
9 views

Комментарии


bottom of page