top of page

VDI parengė rekomendacijas kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis darbe


Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) vadovybės pavedimu šia žinute norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į pastaruoju metu šalyje padidėjusį užsikrėtusiųjų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) skaičių, kuris siejamas su židiniais skirtingo dydžio bei vykdomos ekonominės veiklos įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Kiekvieno įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo siekis yra apsaugoti darbo vietas, kad jos netaptų naujais COVID-19 ligos židiniais, kuomet epidemiologinę krizę juose suvaldyti taps labai sudėtinga.

Primename apie COVID - 19 ligos plitimo pavojus darbo aplinkoje ir informuojame apie parengtas Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti rizika susirgti COVID-19 ligą patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu (Priedas 1) bei raginame su jais susipažinti ir jų laikytis.

VDI_rekomendacijos_dėl_COVID-19_darbe_p
.
Download • 454KB

Pažymėtina, kad Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybes COVID - 19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1.2.3. ir 4.4.1. punktuose nurodytas priemones.

Tuo pačiu pažymime, kad dažnai pamirštama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnyje nustatyta darbdavio pareiga - sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį bei imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti. Siekiant padėti darbdaviams įgyvendinti šią pareigą siūlome susipažinti su bei vadovautis parengtomis Rekomendacijomis psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui ( Priedas 2).

VDI_rekomendacijos_dėl_psichologinio_sm
.
Download • 608KB

Pabrėžtina, kad psichologinis smurtas darbe vertintinas kaip psichosocialinis profesinės rizikos veiksnys, o darbdavio pareiga atilikti visų esamų/ galimų profesinės rizikos veiksnių vertinimą įskaitant ir psichosocialinius veiksnius.


Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

41 views

Komentarai


bottom of page