top of page

VDI informacija: VDI stiprina psichologinio smurto darbe prevenciją

Informacija žiniasklaidai

2022 m. sausio 11 d.
Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimui, Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) 2022-01-03 įsteigė Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrių.


Naujai įsteigtas skyrius vykdys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių psichologinio smurto darbe, lygių galimybių darbe pažeidimų prevenciją ir jų laikymosi kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose.


Psichologinio smurto prevencijos skyriuje dirbantys 8 inspektoriai (iš jų 5 teritoriniuose skyriuose) registruos ir tirs skundus dėl psichologinio smurto darbe bei jo apraiškas ir dalyvaus vykdant priežiūros politiką. Skyriaus darbuotojai ne tik nagrinės skundus ir pranešimus, susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet ir konsultuos darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, darbdavių organizacijų atstovus, specialistus, profesinių sąjungų organizacijas ir darbuotojus psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo klausimais.


“Užtikrintidarbuotojoorumąirsaugumądarbeyravienassvarbiausiųdarbdaviųsiekių, o naujai įsteigtas VDI skyrius turėtų prie to reikšmingai prisidėti. Vis dėlto, vienainstitucijavisospsichosocialinėsaplinkospakeistinegali, čia turi bendradarbiauti ir patys darbuotojai, ir darbdaviai, ir darbuotojų atstovai. Patyrusiussmurtądarberaginamenebijotiprašytipagalbos, kreiptis į VDI, darbo tarybas ir profesines sąjungas”,- pažymi Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.


Kontaktams:

komunikacija@vdi.lt


Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius

28 views

Commentaires


bottom of page