top of page

Valstybinė darbo inspekcija vykdo informacijos sklaidą apie lygias galimybes darbeNuo 2016 m. lapkričio 8 d. įsigaliojus Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui (toliau- DK), darbdaviui ne tik draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti dėl lyties ir kitų aplinkybių, tačiau jis taip pat privalo aktyviai imtis konkrečių veiksmų, kad tokių situacijų jo darbovietėje neatsirastų.


Įgyvendindamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbdavys privalo:

1) priimdamas į darbą ar perkeldamas į kitas (aukštesnes) pareigas, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;

2) sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;

3) naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;

4) už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio atstovo išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą;

5) imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo;

6) imtis priemonių, kad darbuotojas, darbuotojo atstovas, darbuotojas, liudijantis ar teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio, neigiamų pasekmių ir kitokio persekiojimo, kai reaguojama į skundą arba į kitą teisinę procedūrą dėl diskriminacijos.

7) priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos priežiūros priemones (pareiga atsiranda, jei vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50).


Tai ir daugiau - VDI pranešime, kurį galite atsisiųsti ČIA.12 views

Comments


bottom of page