top of page

Užuojauta žuvus Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojui

Žuvus Vilniaus GMPS darbuotojui Dmitrij Alimov, Lietuvos slaugos specialistų

organizacija reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, giminėms, artimiesiems, kolegoms, draugams ir bendražygiams.

Ypatinga pagarba ir dėkingumas žuvusiam specialistui, kad savo gyvenimą paskyrė pagalbai žmonėms ir savo misiją vykdė iki paskutinės gyvenimo akimirkos, nepagailėdamas savo gyvybės gelbstint sužalotą vaikiną.

Liūdime su visa medikų bendruomene ir lenkiame galvas šviesiam Dmitrij Alimov atminimui.


Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Direktorių Taryba
10 views

Comments


bottom of page