top of page

TST pritaria PSO dešimties punktų planui, kuriuo siekiama padidinti sveikatos darbuotojų skaičių


TST pranešimas spaudai

Ženeva, Šveicarija, 2022 m. rugsėjo 14 d.Tarptautinė slaugytojų taryba (TST) džiaugiasi paskelbta naujausia Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) žmogiškųjų resursų ataskaita, kurioje atskleidžiamas darbuotojų trūkumas, kurį PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge apibūdina kaip „tiksinčią bombą“.


Ataskaitoje „Sveikatos ir priežiūros darbuotojai Europoje: laikas veikti“ pabrėžiama daug problemų, kurias TST iškėlė nuo pandemijos pradžios, įskaitant mūsų ataskaitoje „Išlaikyti ir susigrąžinti“ pateiktus rezultatus. Šios problemos apima slaugytojų bendruomenės senėjimą, netolygų slaugytojų pasiskirstymą visame regione, vyriausybių nesugebėjimą parengti pakankamai slaugytojų savo šalyje, o ne pasikliauti tarptautiniu verbavimu ir „COVID-efektą“, dėl kurio medikai dažniau netenka darbingumo dėl ligos, padažnėjo slaugytojų perdegimo atvejai ir psichinės sveikatos problemos bei dažniau pasitaiko ketinimų palikti profesiją.


Kalbėdamas Tel Avive, savo pranešime TST generalinis direktorius H. Cattonas sakė:


„Šioje ataskaitoje pateikiama pagrindinė informacija apie sveikatos priežiūros ir slaugos darbuotojus visoje Europoje ir ji turėtų būti viešinama visuose PSO regionuose. Ji parodo dažnus didelio spaudimo ir reikalavimų atvejus, kuriuos šiuo metu patiria slaugytojai ir kiti darbuotojai. TST visiškai pritaria ataskaitos išvadoms, įskaitant dešimties punktų planą, kuris yra skubus raginimas vyriausybėms nedelsiant imtis veiksmų, kad padidintų savo slaugos ir sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių, kad jie būtų savarankiški ir galėtų patenkinti savo gyventojų poreikius.


„Ataskaitoje pripažįstama valstybių pareiga didinti galimybes gyventojams gauti sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau išlaikyti ir išsaugoti slaugos ir sveikatos priežiūros darbuotojus galėsime tik tuomet, jei užtikrinsime jų mokymą ir švietimą bei leisime jiems siekti karjeros.


'Negali būti atidėliojimų. Mums reikia veikti dabar, o ne kokio nors penkerių ar dešimties metų plano, kuris niekada neišsipildys. Tai raginimas veikti, kuris turi būti įgyvendintas dabar: kitaip elgiantis kiltų pavojus, kad tiksinti laiko bomba sprogs mūsų akivaizdoje.


H. Cattonas sakė, kad PSO turi reguliariai stebėti toliau pateikto dešimties punktų plano pažangą ir pranešti apie jo įgyvendinimą.PSO dešimties punktų planas:


  1. Derinti švietimą su gyventojų poreikiais ir sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais

  2. Stiprinti profesinį tobulėjimą, kad darbuotojai įgytų naujų žinių ir kompetencijų

  3. Užtikrinti pakankamą skaitmeninių priemonių naudojimą, kurios padeda darbuotojams

  4. Sukurti strategijas, pagal kurias įdarbinami ir išlaikomi sveikatos priežiūros darbuotojai kaimo ir atokiose vietovėse

  5. Užtikrinti darbo sąlygas, skatinančias sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą

  6. Saugoti darbuotojų sveikatą ir psichinę gerovę

  7. Ugdyti lyderystės gebėjimus darbuotojų valdymui ir resursų planavimui

  8. Tobulinti sveikatos informacines sistemas, kad būtų galima geriau kaupti ir analizuoti duomenis

  9. Didinti viešąsias investicijas į darbuotojų švietimą, tobulinimą ir apsaugą

  10. Optimizuoti lėšų naudojimą naujoviškai žmogiškųjų resursų politikai.


TST pranešimas spaudai


21 views
bottom of page