top of page

TST ir PSO kviečia į nuotolinius mokymus slaugytojams psichikos sveikatos gerinimo klausimais

Dėmesio! mokymai vyksta tik šiomis kalbomis: Anglų, ispanų, prancūzų, armėnų, bosnių, čekų, estų, filipiniečių, italų, lenkų ir turkų.
Tarptautinė slaugytojų taryba (TST) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kviečia į nemokamus nuotolinius mokymus slaugytojams psichinės sveikatos gerinimo, atsigavimo ir bendruomenės įtraukimo klausimaisInformacinis pranešimas. Ženeva, Šveicarija; 2023 m. vasario 3 d.


Bendradarbiaudamos Tarptautinė slaugytojų taryba (TST) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) siekia įgyvendintų nuotolinę mokymo programą „QualityRights“ apie psichinę sveikatą, atsigavimą ir bendruomenės įtraukimą.


Kursas, yra nemokamas, galima rinktis iš 11 kalbų [Anglų, ispanų, prancūzų, armėnų, bosnių, čekų, estų, filipiniečių, italų, lenkų ir turkų]. Jis apima daugybę slaugytojų mokymo temų pvz. kaip geriau padėti žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų jų sveikimo kelyje, kaip pasirūpinti savo psichikos sveikata, šeimų, draugų ir kolegų sveikata ir kaip veiksmingai kovoti su stigma, diskriminacija, piktnaudžiavimu ir prievarta teikiant psichikos sveikatos paslaugas.


Slaugytojai ir slaugos studentai, baigę visą kursą, gaus 24 tarptautinio tęstinio slaugos mokymo (kvalifikacijos tobulinimo) kreditus (ICNEC), patvirtinančius, kad jie baigė 24 valandų tęstinio profesinio tobulėjimo studijas. Į TST kreiptis nereikia.


ICNEC kreditai yra nuolatinio profesinio tobulėjimo įrodymas ir gali būti naudojami kaip slaugytojo profesinio profilio dalis, kaip nuolatinės slaugytojos kompetencijos tobulinimo įrodymas ir gali būti naudojami registruojantis, gaunant licenciją ir siekiant karjeros.


Slaugytojai visame pasaulyje raginami dalyvauti PSO QualityRights nuotoliniuose mokymuose, taip pat dalintis informacija apie el. mokymus su kolegomis, jų paslaugomis besinaudojančiais žmonėmis, jų šeimomis, slaugos ir paramos partneriais bei savo informacijos sklaidos tinkluose. Tai padės užtikrinti naują ir labai reikalingą požiūrį į paslaugų teikimą, kai gydymas, slauga ir parama yra grindžiami teisėmis ir orientuoti į sveikimą.


Registruokitės į WHO QualityRights el. mokymus čia: http://bit.ly/3IKZFuA


PSO QualityRights nuotoliniai mokymai – Modulio apžvalga


1 modulis: Žmogaus teisės


2 modulis: Žmogaus teisės, psichinė sveikata ir negalia


3 modulis: veiksnumas ir teisė spręsti (įskaitant išplėstinį atvejo tyrimą)


4 modulis: Prievartos, smurto ir išnaudojimo nutraukimas (įskaitant išplėstinį atvejo tyrimą)


5 modulis: Paslaugų kokybė ir bendruomenės įtraukimas


6 modulis: psichikos sveikata, gerovė ir atsigavimas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacija anglų kalba:


ICN and WHO offer free e-training for nurses on

mental health, recovery and community inclusion

Geneva, Switzerland; 03 February 2023 - The International Council of Nurses (ICN) and the World Health Organization (WHO) are collaborating to roll out the online QualityRights e-training programme on mental health, recovery and community inclusion.

The course, which is available free of cost in 11 languages (English, Spanish, French, Armenian, Bosnian, Czech, Estonian, Filipino, Italian, Polish and Turkish), covers a full range of issues relevant to training nurses including how to better support people with mental health conditions in their journey towards recovery, how to take care of one’s own mental health as well as that of families, friends and colleagues, and how to effectively tackle stigma, discrimination, abuse and coercion in mental health services.

Nurses and nursing students who complete the entire course will receive 24 International Continuing Nursing Education Credits (ICNECs), acknowledging their completion of 24 hours of continuing professional development study: No application to ICN is required.

ICNEC points constitute evidence of continuing professional development and may be used as part of a nurses’ professional profile or portfolio as proof of the nurse’s continued competency, and required for registration, re-licensure and career advancement.

Nurses around the world are encouraged to take the WHO QualityRights e-training and also to share information about the e-training with colleagues, people using the services, their families, care and support partners as well as within their wider networks. This will help ensure a new and much needed approach in service provision where the treatment, care and support provided are rights-based and recovery oriented.

Sign up to the WHO QualityRights e-training here: http://bit.ly/3IKZFuA

WHO QualityRights e-training – Module overview

Module 1: Human Rights

Module 2: Human rights, mental health and disability

Module 3: Legal capacity and the right to decide

(including an advanced case study)

Module 4: Ending coercion, violence and abuse

(including an advanced case study)

Module 5: Quality services and community inclusion

Module 6: Mental health, well-being and recovery


97 views

Comments


bottom of page