top of page

Tarptautinė slaugytojų taryba ir Europos slaugytojų organizacijos smerkia invaziją į Ukrainą

Updated: Apr 4, 2022
Tarptautinė slaugytojų taryba ir Europos slaugytojų organizacijos smerkia invaziją į Ukrainą

Tarptautinė slaugytojų taryba (ICN), Europos slaugytojų asociacijų federacija (EFN) ir Europos nacionalinių slaugytojų ir akušerių asociacijų forumas (EFNNMA), kalbėdami 28 milijonų pasaulio slaugytojų vardu, visiškai smerkia neteisėtą invaziją į Ukrainą ir karinius išpuolius prieš jos žmones. Raginame nedelsiant nutraukti ugnį, nutraukti visus karo veiksmus ir pradėti intensyvesnes diplomatines derybas siekiant užtikrinti taiką.

Slaugytojai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai teikia pagalbą ir gydymą visiems pacientams be baimės ir šališkumo: jiems turi būti leista dirbti savo darbą apsaugant nuo grėsmių ir smurto, o sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose jie dirba, turi būti apsaugotos nuo pavojų. Turi būti laikomasi tarptautinių taisyklių ir Ženevos konvencijos, saugančios sveikatos priežiūros įstaigas ir sveikatos priežiūros darbuotojus, ir jų nuostatos turi būti vykdomos.

Ukrainos žmonėms turi būti suteikta humanitarinė pagalba, į kurią jie turi teisę pagal tarptautines sutartis, ir jie turi turėti galimybę lengvai gauti gyvybiškai svarbią įrangą, vaistus ir priemones, reikalingas visiems jų sveikatos priežiūros poreikiams, sužalojimams ar ligoms gydyti. Konflikto pabėgėliams turi būti suteikta teisė laisvai pasitraukti, jiems turi būti suteikta sveikatos priežiūra ir parama kelionės metu ir pasiekus saugią vietą.

Pasaulio slaugytojai reikalauja, kad būtų apsaugota Ukrainos žmonių sveikata ir gerovė, o tai galima pasiekti tik per ilgalaikę taiką, nes taika ir sveikata yra neatsiejami dalykai.


Jungtinis TST ir partnerių pozicinis dokumentas ČIA.
20 views

留言


bottom of page