Sveikiname moksleivius, studentus, pedagogus!
Sveikiname moksleivius, studentus, jų tėvelius ir artimuosius, taip pat visus pedagogus su naujų mokslo metų pradžia. Linkime smalsumo, žingeidumo siekiant mokslo bei naujų patirčių kartu su naujais draugais žengiant į žinių pasaulį.

Kantrybės, ištvermės ir išminties visiems mokytojams, dėstytojams, mentoriams šiandieniniame iššūkių kupiname pasaulyje,- gerbiame ir vertiname Jūsų darbą ugdant jaunąją kartą.


Pagarbiai,


Lietuvos slaugos specialistų organizacija

3 views