top of page

Straipsnis “Socialinis dialogas. Ar jis yra aktyvus?”

Apie įvykusius 2018 m. gegužės mėn. klausymus Seimo sveikatos reikalų komitete “Gydytojų žinių” laikraštyje paskelbta straipsnyje “Socialinis dialogas. Ar jis yra aktyvus?”.

Straipsnyje teigiama, kad „šiame posėdyje norėta aptarti aktualias slaugos specialistų problemas. LSSO prezidentės D. Margelienės teigimu, LSSO derybų keliu siekia teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo ir darbo santykių stabilumo. LSSO visomis prieinamomis priemonėmis prisideda prie sveikatos apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms rengiant projektus, dalyvauja darbo grupėse. Tačiau iki šiol slaugytojai praktikoje nuolat susiduria su profesinėmis, darbo socialinėmis, ekonominėmis ir finansinėmis problemomis: nesaugi darbo aplinka, dideli darbo krūviai, reformuojant sveikatos priežiūros sistemą, neskiriamas pakankamas dėmesys slaugos paslaugų plėtrai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, naujų slaugytojų darbo vietų kūrimui bei jų finansavimui. Anot D. Margelienės, nepakankamai panaudojamos slaugytojų kompetencijos, sprendžiant visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas, neadekvatus darbo užmokestis, maži slaugos paslaugų įkainiai, neadekvatus socialinis dialogas tarp LSSO atstovų ir įstaigos vadovų. Lėtai vyksta kolektyvinių sutarčių pasirašymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

LSSO prezidentė priminė, kad slaugytojų skaičius sparčiai mažėja, o slaugos paslaugų poreikis didėja. Pasak jos, slaugytojų skaičiaus mažėjimą lemia vienam slaugytojui tenkantis atliekamų paslaugų augimas. Slaugytojai yra viena gausiausių sveikatos priežiūros darbuotojų grupė, kurią palietė emigracija. <...> Dabar dirbančių slaugytojų amžiaus vidurkis siekia 58 m. <…> Seimo Sveikatos reikalų komitetui teikiamame rašte LSSO prašo politiniais sprendimais paveikti teigiamus pokyčius slaugos praktikoje. Anot D. Margelienės nuotaikos kolektyvuose nėra geros, mažai kas tiki, jog gaus padidintą darbo užmokestį. „Galbūt tik didžiosiose ligoninėse, bet rajonų gydymo įstaigose nesitikima, kad atlyginimai bus padidinti. Gydymo įstaigų vadovai jau iš anksto daug kur pareiškę: „Nekelsime, dar negavome lėšų ir neaišku, kaip čia bus, tad prašome mūsų nieko neprašyti“,- klausymų metu konstatavo LSSO prezidentė D. Margelienė."

Šaltinis: Laikraštis „Gydytojų žinios“, 2018 m. gegužės 31 d. Nr. 10 (685)

Comments


bottom of page