top of page

Socialinių partnerių susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu


Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys vasario mėn. 1d. nuotoliniu būdu susitiko su sveikatos apsaugos darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis, socialiniais partneriais. Susitikimo tikslas buvo aptarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo veiksmų plano prioritetinę sritį „Ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas“.


Vyriausybės programa ČIA (diskusijų objektas - programos IV skyrius).


Posėdį atidarė Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys bei viceministrė Danguolė Jankauskienė.

Susitikimo metu pristatytas išsamus pranešimas apie Vyriausybės priemonių planu - su juo galite susipažinti ČIA.


Pranešime iškirtos 5 prioritetinės sritys bei 52 veiksmai šiose srityse.

Pranešimo temas pagal kuruojamas sritis pristatė:

  • SAM Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius;

  • SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė;

  • SAM Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja Raimonda Janonienė;

  • SAM Elektroninės sveikatos ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė.

Susitikimo dalyviai įsitraukė į aktyvią diskusiją, kurios metu uždavinėjo klausimus, teikė siūlymus, nuomones apie Vyriausybės siūlomą priemonių planą.

LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė savo pasisakymo metu pabrėžė, kad svarbu spręsti slaugytojų trūkumo problemą, kuri ypatingai tapo aktuali COVID-19 pandemijos metu, akcentuodama, kad svarbu ne tik didinti slaugos studentų skaičių, bet ir didinti slaugytojų darbo vietų patrauklumą, didinant darbo užmokesčius, užtikrinant darbo vietų saugumą, adekvačius darbo krūvius. Taip pat Aušra Volodkaitė išsakė lūkestį, kad slaugytojų darbo krūvių reglamentavimas bus ne tik rekomendacinio pobūdžio, bet taps privalomas. Taip pat akcentavo, kad labai svarbi teigiamo emocinio klimato sveikatos sistemoje kūrimo iniciatyva ir išreiškė viltį, kad ji bus įgyvendinta. Taip pat išsakė aktyvaus bendradarbiavimo su SAM lūkestį sprendžiant aktualius klausimus.


Diskusijos dalyviai kalbėjo apie įvairius aktualius klausimus- savižudybių prevenciją, natūralaus žindymo skatinimo iniciatyvas, resursų planavimo klausimus, sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos pokyčius, antibiotikų perteklinio vartojimo problemas ir kt. Buvo paminėtas ir derybų atnaujinimo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakinės kolektyvinės sutarties pratęsimo būtinumo klausimas (kadangi sutarties galiojimas baigiasi 2021m.).


LSSO biuro informacija

38 views

Comments


bottom of page