top of page

Saugus personalas ir sveikatos priežiūros darbuotojų sauga - prioritetinės pacientų saugos sritys


Ženeva, Šveicarija, 2023 m. rugpjūčio 24 d. ─ Tarptautinė slaugytojų taryba (International Council of Nurses, ICN) išplatino naują poziciją, kurioje pabrėžia, kad "žala pacientams dėl nesaugios priežiūros yra viena iš pagrindinių mirties ir negalios priežasčių visame pasaulyje ir vis didėjanti visuomenės sveikatos problema", ir ragina vyriausybes gerokai padidinti investicijas ir sveikatos priežiūros darbuotojų įdarbinimą, ugdymą, mokymą ir išlaikymą, ypač mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, nes tai yra esminis veiksmas siekiant sumažinti žalą pacientams ir padidinti pacientų saugą. Pozicijos pareiškime pripažįstama, kad būtina, jog pacientų sauga iš tiesų būtų visų mūsų sveikatos priežiūros organizacijų ir sistemų dėmesio centre, o tai atspindi skaidri darbo kultūra, skatinanti pranešti apie susirūpinimą keliančius veiksmus ir klaidas.


Pozicijos pareiškime vyriausybės taip pat "raginamos būti atsakingomis už poreikiais pagrįsto saugaus slaugytojų personalo užtikrinimą, užtikrinant pakankamą finansavimą ir nustatant teisės aktus bei veiksmingą žmogiškųjų išteklių planavimą, kad būtų užtikrintas pakankamas sveikatos priežiūros darbuotojų skaičius, atitinkantis pacientų ir gyventojų poreikius", ir raginamos "pasirašyti Sveikatos priežiūros darbuotojų saugos chartiją bei imtis skubių ir ilgalaikių veiksmų įgyvendinant pagrindines joje numatytas priemones".


Kalba Pasaulio ekonomikos forumo aukščiausiojo lygio susitikime dėl ekonomikos augimo: Šių metų gegužę vykusiame Pasaulio ekonomikos forumo susitikime "Darbo vietos ir galimybės visiems 2023" TST administracijos vadovas Howardas Cattonas sakė:


"Kai trūksta išsilavinusių slaugytojų, žinome, kad didėja rizika pacientams. Žinome, kad nepakankamas slaugytojų skaičius skirtingose šalyse ir regionuose yra susijęs su mirtingumu. Tai matyti visuose regionuose. Taigi tai akivaizdžiai yra pacientų saugos problema! Tačiau atrodo, kad vis dar atsimušame į šią plytų sieną - kai kalbama apie investicijas į mūsų sveikatos priežiūros sistemas, mums sunku investuoti į sveikatos priežiūros darbuotojus."


Neseniai žurnale "The Lancet" išspausdintame straipsnyje, kurio vienas iš autorių buvo H. Cattonas, buvo aptariamas COVID-19 pandemijos poveikis kaip katalizatorius, skatinantis spartinti pasaulinius veiksmus pacientų saugos srityje, ir daroma išvada, kad "COVID-19 pandemija parodė, kad būtina skubiai užkirsti kelią žalai pacientams ir sveikatos priežiūros darbuotojams ir užtikrinti saugias sveikatos priežiūros paslaugas. Dabar reikia stiprinti ir spartinti pasaulines pastangas gerinti pacientų saugą."


TST sukūrė pacientų saugos modulį, kuris yra naujos pasaulinės internetinės mokymosi platformos, skirtos profesinės praktikos žinioms kaupti per kompetencijomis grindžiamą mokymą, siekiant palengvinti Pasaulinio pacientų saugos veiksmų plano 2021-2030 m. ir Pasaulinių slaugos ir akušerijos strateginių krypčių 2021-2025 m. pažangą, dalis.


Naujoje TST pozicijoje dėl pacientų saugos teigiama, kad "sveikatos priežiūros darbuotojų sauga ir pacientų sauga yra neatsiejamos. Slaugytojų patiriamas smurtas ir prievarta, perdegimas, stresas, moralinė žala, fizinės ligos ir stigma yra susiję su blogėjančia slaugos sauga ir kokybe."[1],[2] Saugios darbo aplinkos kūrimas ir slaugytojų bei sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikatos apsauga turi daug teigiamų rezultatų, įskaitant žalos pacientams prevenciją, ir yra labai svarbūs teikiant kokybišką priežiūrą.


Pozicijos pareiškime ne tik raginama, kad vyriausybės imtųsi veiksmų pacientų saugai užtikrinti, bet ir pateikiami nacionalinėms slaugytojų asociacijoms ir pavieniams slaugytojams skirti veiksmai:


- prisidėti prie pacientų saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir užtikrinti jų įgyvendinimą bei priežiūrą;


- pasisakyti už tai, kad slaugytojai būtų pagrindiniai klinikinių grupių, planuojančių, rengiančių ir įgyvendinančių nacionalinius pacientų saugos gerinimo prioritetus, nariai;


- pasisakyti už tai, kad visose sveikatos priežiūros įstaigose būtų naudojamos pranešimų apie incidentus sistemos, taip pat už politiką ir procesus, kurie padėtų slaugytojams pranešti apie pacientų saugą be žalos ar baimės sulaukti bausmės;


- užtikrinti, kad į bakalauro ir magistrantūros studijų slaugos mokymo programas būtų įtrauktas pacientų saugos aspektas, taikant tarpprofesinį komandinį požiūrį;


Kasmet minima rugsėjo 17 d. Pacientų saugos diena. Šių metų tema - "Pacientų įtraukimas į pacientų saugą", taip pripažįstant lemiamą pacientų, šeimų ir slaugytojų vaidmenį užtikrinant sveikatos priežiūros saugumą.


TST pozicijos pareiškimuose aptariamos įvairios sritys, susijusios su sveikata, gerove ir slaugytojų profesiniu tobulėjimu. Visus pozicijos pareiškimus galite rasti čia.


Pagal TST informaciją parengė Gražina Rabkovskaja (LSSO asistentė)

51 views
bottom of page