top of page

SAM informacija. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos pertvarka: kokių pokyčių tikėtis?


Šių metų liepos 1-ąją startavo naujoji nacionalinė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba, sujungusi anksčiau Lietuvoje veikusias 48 savarankiškas GMP stotis. Įvykdyta reorganizacija leis optimizuoti administravimo išlaidas ir užtikrinti, kad daugiau lėšų būtų skiriama GMP brigadoms bei jų darbui reikalingai įrangai. Taip pat užtikrinti vienodai aukštos kokybės greitosios medicinos paslaugas visoje Lietuvoje.


„Pradėjus veikti naujajai nacionalinei tarnybai, galime džiaugtis tvirtai ir užtikrintai žengiantys modernios tarnybos link. Ji gyventojams užtikrins kokybiškas ir laiku suteikiamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, o darbuotojams – orias ir saugias darbo sąlygas“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja Viktorija Buzytė.

Naujosios GMP tarnybos generalinio direktoriaus Nerijaus Mikelionio teigimu, pagrindinis tarnybos siekis – vienodai aukštos kokybės paslauga visiems pacientams Lietuvoje: „Nepaisant to, kur žmogus išsikvietė GMP, jis turi gauti vienodą, standartizuotą, aukštos kompetencijos ir kokybės paslaugą. Darbuotojai turi būti įgiję vienodas kompetencijas ir kvalifikaciją, turėti lygias kvalifikacijos kėlimo galimybes. Jie privalo turėti galimybę naudotis vienoda, standartizuota, naujausius reikalavimus atitinkančia darbo įranga“.

Pasak pašnekovo, pertvarką imtasi įgyvendinti įvertinus GMP paslaugų kokybės atotrūkį skirtinguose šalies regionuose. Sujungus skirtingus greitosios pagalbos teikėjus į vieną organizaciją, bus optimizuotos administravimo ir valdymo išlaidos. Tai leis užtikrinti, kad būtų skiriama daugiau lėšų GMP brigadoms bei šiuolaikiškai įrangai įsigyti.

Iki reorganizacijos ypač opus buvo skirtingos darbo užmokesčio sistemos atskirose įstaigose klausimas. Pertvarka leis užtikrinti, kad vienodas pareigas užimantys darbuotojai gautų vienodą darbo užmokestį, nepriklausomai nuo to, kokioje vietovėje dirba.

Dar vienas svarbus pertvarkos tikslas – automobilių parko atnaujinimas. „Prieš reorganizacijos pradžią susidūrėme su automobilių parko techninės būklės senėjimu ir poreikiu kuo greičiau jį atnaujinti. Sveikatos ministerija tam numato skirti apie 40 mln. eurų. Tikimės automobilių parką atnaujinti per penkerius metus. Paslaugų teikimui svarbus ir įrangos, turimos GMP automobiliuose, standartizavimas“, – vardijo N. Mikelionis.

Įvykusi reorganizacija, GMP vadovo teigimu, gyventojams nepatogumų nesukėlė. „Trumpieji pagalbos numeriai išliko tie patys. GMP dispečerinę galima pasiekti dviem būdais. Bendrojo pagalbos centro numeris – 112, o tiesioginis GMP dispečerinės numeris – 113. Viskas išlieka taip, kaip buvę“, – pažymėjo GMP tarnybos vadovas. Skubiosios pagalbos numeriu 112 galima kreiptis iškilusios grėsmės sveikatai ar gyvybei atvejais, o GMP konsultaciniu numeriu 113 – prireikus konsultacijos ar neskubios medicininės informacijos, kai didelio pavojaus sveikatai nėra.

Pašnekovas priminė, kad prieš skambinant trumpuoju telefonu svarbu įvertinti, ar tikrai konkrečioje situacijoje skubi pagalba yra reikalinga: „GMP brigadų funkcija yra skirta teikti skubiąją pagalbą, kai žmogui atsitiko nelaimė – jis ūmiai susirgo ar staiga pablogėjo jo sveikatos būklė – atvykus į įvykio vietą suteikti pirmąją pagalbą, stabilizuoti paciento būklę ir kaip įmanoma skubiau nugabenti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Visais kitais atvejais rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją“.


GMP Vilniaus filialo nuotrauka

5 views

Comments


bottom of page