top of page

SAM informacija dėl receptinių vaistų išrašymo Ukrainos piliečiams
DĖL RECEPTINŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO IR PARDAVIMO UKRAINOS PILIEČIAMS


Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) informuoją, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-1288 „Dėl Atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – SAM įsakymas Nr. V-1288) ir neteko galios Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ (VRM įsakymas Nr. 1V-149) bei VRM įsakymu Nr. 1V-149 nustatyta išlaidų už išduotus užsieniečiams vaistus vaistinėms apmokėjimo tvarka.

Pažymėtina, kad SAM įsakyme Nr. Nr. V-1288 analogiškai kaip VRM įsakyme Nr. 1V-149 nustatyta, kad receptiniai vaistiniai preparatai išduodami nemokamai suaugusiems užsieniečiams, jei jie yra neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Siekiant užtikrinti receptinių vaistinių preparatų prieinamumą nepilnamečiams užsieniečiams, SAM įsakyme Nr. V-1288 nustatyta, kad receptiniai vaistiniai preparatai būtų nemokamai išduodami visiems nepilnamečiams užsieniečiams (VRM įsakyme Nr. 1V-149 nustatyta, kad tik nelydimiems nepilnamečiams), nes nėra galimybių sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams identifikuoti, ar nepilnametis yra nelydimas, o šių duomenų viešinimas neproporcingas siektinam tikslui. Atitinkamai SAM įsakyme Nr. V-1288 numatyta, kad išlaidos vaistams vaistinėms bus apmokamos iš valstybės biudžeto (analogiškai kaip ir iki šiol, vadovaujantis VRM įsakymu Nr. V-149).

Atkreipiame dėmesį, kad ESPBI IS užsieniečių, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos jiems suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, atpažinimas visais atvejais turi būti vykdomas pagal Migracijos departamento registracijos centre suteiktą ESI. Užsieniečio, turinčio teisę gauti receptinius vaistus nemokamai vadovaujantis SAM įsakymu Nr. V-1288, ESI turi turėti požymį „karo pabėgėlis – taip“. Kai užsieniečiui suteikta laikinoji apsauga, jam išduodamas asmens kodas ir paieška ESPBI IS vykdoma pagal asmens kodą. Šiuo atveju taip pat užsieniečio, turinčio teisę gauti receptinius vaistus nemokamai vadovaujantis SAM įsakymu, ESI turi turėti požymį „karo pabėgėlis – taip“.
Viceministras Aurimas Pečkauskas

151 views

Kommentare


bottom of page