top of page

SAM atsakymas VšĮ Druskininkų ligoninei dėl papildomo finansavimo

Updated: Sep 15, 2018

SAM atsakyme VšĮ Druskininkų ligoninei teigiama, kad "<...>įsakymu V-534 sveikatos apsaugos ministras ASPĮ joms skirtas papildomas lėšas rekomendavo naudoti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinio darbo užmokesčio pastoviajai daliai didinti, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. Minėtame įsakyme taip pat nurodyta, kad darbo užmokesčio didinimas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 2017 m. birželio 16 d. Šakos kolektyvine sutartimi Nr.1. <...>

<...>Pažymime, kas ASPĮ privalo vykdyti imperatyvius teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius darbo užmokesčio didinimą sveikatos priežiūros specialistams ir papildomai gautas PSDF biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį įgyvendinant Kolektyvinės sutarties nuostatas, įpareigojančias užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčio didinimą. Siekiant racionaliai ir efektyviai naudoti Lietuvos nacionalinės sistemos išteklius, siūlome sprendimus, susijusius su įstaigos optimaliu valdymu, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimu derinti su įstaigos steigėja."


LSSO biuro informacija

Recent Posts

See All

Kreipimasis dėl medikų darbo užmokesčio didinimo

2019-07-22 LR SAM įvyko pasitarimas dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Pasitarime dalyvavo medikų profesinių sąjungų ir Sveikatos apsaugos mi

Comments


bottom of page