top of page

SAM įvyko slaugos komiteto posėdis

2023 rugsėjo mėn. 13 dieną SAM įvyko Slaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Posėdžio metu SAM atstovai pristatė pranešimus, kuriuose paminėjo esminius teisėkūros pokyčius, kurie prisidės prie slaugos paslaugų plėtros, kalbėjo apie būtinybę užtikrinti sveikatos priežiūros darbuotojų komandas, įtraukti jas daugiau specialistų, paskirstyti pareigas tarp šeimos gydytojų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų. Taip pat SAM atstovai kalbėjo apie žmogiškųjų išteklių planavimą bei įgalinimą, SAM planus skirti projektinį finansavimą specialistų pritraukimui į regionus bei medikų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimui.

Po posėdžio vykusije diskusijoje dalyviai išsakė savo nuomones apie pagrindines slaugytojų problemas, galimus sprendimo būdus, ateities lūkesčius.

Daugiausia dėmesio buvo skirta naujų slaugytojų pritraukimui į profesiją, slaugytojų padėjėjų rengimui bei gebėjimų panaudojimui, darbo kultūros įstaigose gerinimui. Taip pat akcentuota darbas bei komunikacija su įstaigų vadovais bei darbdaviais, siekiant tinkamo slaugytojų darbo organizavimo pokyčių įgyvendinimo įstaigose. Paliestos studijų metu privalomos slaugos praktikos, mentorystės problemos, darbo krūvių, migracijos, profesijos pripažinimo klausimai.Nuotrauka SAM spaudos tarnybos57 views

Comments


bottom of page