top of page

SA ministro įsakymas dėl sveikatos paslaugų įkainių pakeitimo bei lėšų panaudojimo
Sveikatos apsaugos ministras 2022-01-03 pasirašė įsakymą (V-6) „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatpos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo.

Įsakyme numatyta pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ bei papildyti įsakymą nauju punktu, kuriuo rekomenduojama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų ir su šiomis paslaugomis susijusių priemokų pokyčių gaunamas lėšas skirti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2023 m. sausio 1 d. didinti, siekiant, kad vidutinis darbo užmokestis įstaigoje didėtų vidutiniškai 8 procentais ir, kad būtų tinkamai įgyvendintos 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-245 Bendrosios dalies 5.2 papunkčio nuostatos.“

Įsakymo tekstas ČIA.

Įsakymo priedai:

97 views

Comments


bottom of page