top of page

SA ministro įsakymas dėl sveikatos paslaugų įkainių pakeitimo bei lėšų panaudojimo
Sveikatos apsaugos ministras 2022-01-03 pasirašė įsakymą (V-6) „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatpos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo" pakeitimo.

Įsakyme numatyta pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ bei papildyti įsakymą nauju punktu, kuriuo rekomenduojama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų ir su šiomis paslaugomis susijusių priemokų pokyčių gaunamas lėšas skirti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2023 m. sausio 1 d. didinti, siekiant, kad vidutinis darbo užmokestis įstaigoje didėtų vidutiniškai 8 procentais ir, kad būtų tinkamai įgyvendintos 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-245 Bendrosios dalies 5.2 papunkčio nuostatos.“

Įsakymo tekstas ČIA.

Įsakymo priedai:

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašas (nauja redakcija)


2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis mokamų priemokų prie metinio bazinio mokėjimo už greitosios medicinos pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei gerus darbo rezultatus sąrašas (nauja redakcija)


3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis mokamų priemokų už medicinos pagalbos priemones, vaistus, procedūras ir kraujo komponentus, turinčius įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašas (nauja redakcija).Informacija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/632cad508c2e11ed8df094f359a60216

78 views
bottom of page