top of page

Rugsėjo 17-oji - pacientų saugos diena

Kiekvienas žmogus visame pasaulyje tam tikru savo gyvenimo momentu vartos vaistus, kad išvengtų ar gydytų sveikatos sutrikimus. Jei vaistai yra netinkamai laikomi, paskirti ar vartojami ne pagal nurodymus - tai gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus.


Šiais metais ypatingas dėmesys atkreipiamas į vaistų vartojimo klaidas ir Pasaulinės pacientų saugos dienos tema bei šūkis yra „Vaistai be žalos“. Nesaugi vaistų praktika ir gydymo klaidos yra pagrindinė išvengiamos žalos sveikatos priežiūros srityje priežastis visame pasaulyje.


Vaistų vartojimo klaidos atsiranda dėl įvairių priežasčių tokių kaip nuovargis, netinkamos darbo aplinkos sąlygos ar personalo trūkumas.


2022 M. PASAULINĖS PACIENTŲ SAUGOS DIENOS TIKSLAI:


GERINTI informuotumą apie didelę su vaistais susijusios žalos naštą, atsirandančią dėl gydymo klaidų ir nesaugios praktikos.

ĮTRAUKTI visas pagrindines suinteresuotąsias šalis ir partnerius siekiant užkirsti kelią gydymo klaidoms ir sumažinti su vaistais susijusią žalą.

ĮGALINTI pacientus ir šeimas aktyviai įsitraukti į saugų vaistų vartojimą.


Kviečiame nepamiršti apie tinkamo vaistų laikymo bei vartojimo svarbos, nuolatos tikrinti informaciją, esančią produktų charakteristikų sąntraukose, o patyrus įtariamą nepageidaujamą reakciją, kuo skubiau pranešti jūsų sveikatos priežiūros specialistui arba Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ir/arba vaistų gamintojui.


DAUGIAU INFORMACIJOS - NAUJIENLAIŠKYJE.


UAB Takeda informacija

8 views

Comments


bottom of page