top of page

Renginys "Ligoninių bendradarbiavimo praktikos: išmoktos pamokos ir tolimesni žingsniai"

Lietuvoje vykdomas EK finansuojamas bandomasis (pilotinis) projektas, skirtas skatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant pažangius bendradarbiavimo modelius. Pilotinio projekto apimtyje 2021-04-02 nuotoliniu būdu buvo organizuotas baigiamasis projekto politinio dialogo renginys "Ligoninių bendradarbiavimo praktikos: išmoktos pamokos ir tolimesni žingsniai", kurio metu pilotiniame projekte dalyvavusių ligoninių atstovai dalinosi bendradarbiavimo patirtimi, praktikomis ir galimais sprendimais bei kvietė diskutuoti kaip įgalinti ligonines bendradarbiauti toliau.

Sveikatos politikai nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis svarbus sėkmingas politinis dialogas, apimantis vykdomosios valdžios įsitraukimą, įrodymais grįstus sprendimus ir ilgalaikį aktyvų visų suinteresuotųjų asmenų dalyvavimą. Todėl ir šio politinio dialogo tikslas, įtraukti sveikatos priežiūros bendruomenę į šios srities politikos formavimą bei diskusijas.


Renginio metu pristatyta medžiaga ČIA (dalis skaidrių - anglų, dalis - lietuvių kalba).29 views

Comments


bottom of page