top of page

Ragina Europos Komisiją kuo skubiau į teisės aktus įtraukti pavojingus vaistusKampanija "Stabdyk vėžį darbe" ragina Europos Komisiją kuo skubiau įtraukti pavojingas vaistines medžiagas į teisės aktus


2021-03-29

Europos slaugytojų asociacijų federacija informuoja:


Pavojingų vaistinių medžiagų įtraukimas į ES teisės aktus, kuriam pritaria Europos Parlamentas, valstybių narių dauguma ir suinteresuotos institucijos,- reikalingas žingsnis reguojant į Europos Komisijos paskelbtą nepriklausomą ataskaitą


„Stabdyk vėžį darbe“ kampanija mano, kad Europos Komisija turėtų nedelsdama įtraukti pavojingas vaistines medžiagas į Kancerogenų ir mutagenų direktyvą (CMD) - taip nurodyta šiandien paskelbtoje nepriklausomoje ataskaitoje. Teisės aktus dėl pavojingų medžiagų įtraukimo palaiko ne tik Europos Parlamentas, bet ir, anot pranešimo, dauguma valstybių narių, sudarančių Europos Tarybą.


Nepriklausoma ataskaita yra parengta po praėjusiais metais vykusių konsultacijų su valstybėmis narėmis, ekspertais, specialistais, pacientais, pramonės atstovais ir darbdaviais bei sveikatos priežiūros darbuotojų profesinėmis sąjungomis. Ataskaitoje pabrėžiama, kad didžioji dauguma konsultacijų dalyvių pritaria vienintelei teisinio reguliavimo galimybei - įtraukti pavojingus vaistus arba pavojingus medicininės paskirties preparatus (HMP) į Direktyvos priedą, kartu derinant su naujomis neteisinėmis rekomendacijomis ir reguliariai vykdant HMP sąrašo peržiūrą, remiantis sutartu apibrėžimu. Nepriklausomoje ataskaitoje pateikiami būtini moksliniai įrodymai, įvardintos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir pasiektas susitarimas, poveikio vertinimas ir pagrindas teisėkūros institucijoms, kurios turi kuo greičiau įgyvendinti tokį teisinį reglamentavimą.

Kovo 25 d. Europos Parlamentas didžiąja dauguma balsų balsavo už tai, kad būtų įgyvendami "Stabdyk vėžį darbe" kampanijos reikalavimai - ne tik parengti gaires, bet ir kuo skubiau imtis teisės aktų pakeitimų - įtraukti pavojingus vaistinius preparatus (HMP) į Direktyvos (CMD) I priedą. Pavojingų vaistų įtraukimas į CMD yra vienintelė efektyvi teisinė priemonė, įvardinta šiandien paskelbtoje nepriklausomoje ataskaitoje, siekiant užkirsti kelią pavojingų mežiagų poveikiui darbuotojų sveikatai. Teisės aktai yra geriausias ir vienintelis būdas užtikrinti reglamentavimą, ir, kaip sakoma pranešime, sustiprinti Direktyvos nuostatų laikymąsi. Parlamentas taip pat palaikė kampanijos reikalavimus išplėsti Direktyvos turinį, įtraukiant reprotoksinus ir kitus papildymus, kadangi ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad pusė nustatytų pavojingų vaistinių preparatų yra toksiški tik reprodukcinei sistemai, todėl kitais atvejais jie nebūtų įtraukti prie pavojingų medžiagų.

Įtraukus pavojingus vaistus ir reprotoksinus į I Direktyvos priedą ir į Direktyvos pavadinimą, bus išvengta kancerogeninių, mutageninių ir toksinių medžiagų, sukeliančių kancerogenines, mutagenines ir reprodukcines ligas, sveikatos sutrikimus, onkologines ligas, bereikalingas mirtis ir žalą žmonėms, profesinio poveikio sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems darbuotojams ir pacientams.


Tyrimo apie įvairias galimybes apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų vaistų poveikio, įskaitant citotoksinius medicininius preparatus, 2021 m. kovo mėn. įvertinimas pateiktas žemiau:


"Stabdyk vėžį darbe" kampanijos dalyviai :


Nuolatinis Europos gydytojų komitetas (CPME),


Europos farmacijos technikų asociacija (EAPT)


Europos biologinio saugumo tinklas (EBN)


Europos vėžio pacientų koalicija (ECPC)


Europos slaugytojų asociacijų federacija (EFN)


Europos viešųjų paslaugų sąjunga (EPSU)


Europos slaugytojų specialistų organizacija (ESNO),


Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC)


Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI)

13 views

Comments


bottom of page