top of page

PSO kviečia rugsėjo 17-ąją paminėti Pasaulinę pacientų saugos dieną

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva nuo 2019 m. pradėta minėti Pasaulinė pacientų saugos diena siekiant atkreipti dėmesį į pacientų saugą. Šiemet šios dienos, minimos jau ketvirtą kartą, tema – vaistų sauga, šūkis – „Vaistai be žalos“. Ta proga PSO organizuoja nuotolinių seminarų apie vaistų saugą ciklą. Nesaugi vaistų praktika ir gydymo klaidos – pagrindinė išvengiamos žalos sveikatos priežiūros srityje priežastis pasaulyje. Vaistų vartojimo klaidos atsiranda dėl silpnų vaistų administravimo sistemų ir žmogiškųjų veiksnių (tokių kaip nuovargis, prastos darbo aplinkos sąlygos, personalo trūkumas). Jos gali sukelti pacientui sveikatos sutrikimų, negalią ir net mirtį. Besitęsianti COVID-19 pandemija gerokai padidino gydymo vaistais klaidų skaičių ir su jais susijusios žalos riziką. Pasaulinės kampanijos pacientų saugos iššūkio „Vaistai be žalos“ tikslai yra šie:

  • gerinti pasaulio informuotumą apie didelę su vaistais susijusios žalos naštą, atsirandančią dėl gydymo klaidų ir nesaugios medicinos praktikos, ir skatinti skubius veiksmus siekiant pagerinti vaistų saugą;

  • įtraukti pagrindines suinteresuotąsias šalis ir partnerius siekiant užkirsti kelią gydymo klaidoms ir sumažinti su vaistais susijusią žalą;

  • įgalinti pacientus ir šeimas aktyviai įsitraukti į saugų vaistų vartojimą;

  • išplėsti PSO pasaulinio pacientų saugos iššūkio „Vaistai be žalos“ įgyvendinimą.

Svarbus pacientų saugos prioritetas – identifikuoti ir mažinti nepageidaujamų įvykių (NĮ), kurie apima ir su vaistinių preparatų vartojimu susijusius įvykius, skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Lietuvoje NĮ stebėsena pagal bendrą NĮ sąrašą ir vienodą metodiką, kurioje privalo dalyvauti visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdoma nuo 2019 metų. Kasmet užregistruojamų NĮ skaičius nežymiai didėja – kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigos praneša vidutiniškai apie 3 000 NĮ. Daugiausia NĮ užregistruoja ligoninės (apie 90 proc.), didžioji dalis (daugiau kaip 50 proc.) užregistruojamų NĮ yra susiję su pacientų priežiūra (pragulos ir pacientų griuvimai). NĮ, susiję su vaistinių preparatų naudojimu, sudaro nedidelę dalį – apie 3 proc. Nuo 2021 metų Lietuvoje NĮ stebėsena kompiuterizuota. Higienos instituto tvarkomos Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio naudotojų skaičius šiuo metu siekia 325 (asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios NĮ duomenis). Plačiau apie Pasaulinės pacientų saugos dienos iniciatyvą PSO interneto svetainėje – World Patient Safety Day 2022 (who.int). Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 54 79 arba el. p. virginija.kanapeckiene@hi.lt ir specialistė Evelina Navikonytė tel. (8 5) 262 85 13 arba el. p. evelina.navikonyte@hi.lt


Higienos instituto informacija

13 views

留言


bottom of page