top of page

Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ir jų prevencinės priemonių ataskaita

Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią psichologinio smurto plitimui, Valstybinėje darbo inspekcijoje (toliau – VDI) 2022-01-03 buvo įsteigtas Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrius. Šis skyrius vykdo ne tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių psichologinio smurto darbe pažeidimų prevenciją ir jų laikymosi kontrolę, bet ir darbdavių, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų, darbdavių organizacijų atstovų, specialistų, profesinių sąjungų organizacijų ir darbuotojų konsultavimą psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo klausimais. VDI reaguodama į visus gautus skundus ar pranešimus dėl psichologinio smurto darbe, kurie yra priskiriami VDI kompetencijai, nurodytai Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 straipsnyje, operatyviai tikrino ūkio subjektus, ar darbdavys identifikuoja psichosocialinės profesinės rizikos veiksnius darbo vietose, ar numato ir įgyvendina visas būtinas ir efektyvias priemones psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę padėtį, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 30 straipsnyje.


Tai ir daugiau paspaudus nuorodą.


25 views

Comments


bottom of page