top of page

Psichologinis smurtas sveikatos priežiūros įstaigose - netoleruotinas

Reaguojant į medikų bendruomenę ir Lietuvos visuomenę sukrėtusią žinią apie jaunos gydytojos pasitraukimą iš gyvenimo, LSSO reiškia užuojautą velionės artimiesiems, tikriems kolegoms bei bendražygiams, kuriuos giliai sukrėtė toks jaunos moters pasirinkimas nevilties akimirką.

LSSO smerkia psichologinio smurto, mobingo apraiškas darbe bei tikisi operatyvaus įvykio tyrimo ir objektyvių išvadų, kurios padėtų išvengti tokių skausmingų įvykių pasikartojimo bei užtikrintų bet kokio smurto apraiškų prevenciją. Kad kiti įstaigos darbuotojai būtų apginti ir jaustųsi saugūs savo darbe. Ne paslaptis, kad minėjote įstaigoje bei daugelyje kitų įstaigų slaugytojai taip pat nuolat susiduria su patyčių, žeminimo ir niekinimo kultūra bei administracijų atstovų abejingumu tokio elgesio apraiškoms darbuotojų tarpe.

Ypač pandemijos laikotarpis atvėrė daugelį įstaigose vyraujančių netinkamos darbo santykių kultūros skaudulių, kai būtent slaugytojams teko patirti neigiamas tiesioginių vadovų, aukštesnes pareigas užimančių kolegų, o kartais ir pacientų ir jų artimųjų emocijas, psichologinį spaudimą, menkinimą bei kaltinimus. Esant ribotoms pacientų lankymo galimybėms pacientų artimųjų nepasitenkinimą esama situacija dažniausiai tenka išgirsti ir pajusti slaugytojams, kurie ir taip dirba stresinėje aplinkoje, dideliais darbo krūviais, dažnai nesulaukdami deramo įvertinimo, žmogiškos padėkos, supratingumo bei finansinių darbo užmokesčio priedų.

LSSO neseniai atlikus nedidelės imties slaugytojų apklausą apie patiriamą smurtą darbe, sulaukė daugiausia atsakymų apie patirtą psichologinį žeminimą, neetišką kitų komandos anrių elgseną, nepagarbų bendravimą ir patyčias.

Deja, daugelis darbuotojų neišklauso mokymų apie tokio elgesio koregavimą bei prevenciją, nesulaukia palaikymo ir pagalbos iš tiesioginių vadovų, kolegų. Priešingai - apie tokias situacijas vengiama kalbėti garsai, stengiamasi auką apkaltinti pernelyg dideliu jautrumu, provokavimu, paviešinus situaciją - įstaigos reputacijos menkinimu.

Dalijantis patirtimi su užsienio kolegomis Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) nuotoliniame susitikime apie slaugytojų patiriamą smurtą darbe, teko išgirsti, kad pavyzdžiui visi Islandijos slaugytojai pripažino, kad bent kartą per savo profesinę praktiką patyrė smurtą iš pacientų, jų artimųjų, vadovų ar darbo kolegų...

Lietuvoje slaugytojai apie tai prisipažįsta rečiau, tarsi nedrįsdami garsiai apie tai prabilti, nutylėdami, prisitaikydami, lyg toks neigiamas elgesys tampa įprasta norma.

Tylėdami pakenkia sau, savo emocinei sveikatai, kolegoms ir visai darbo bendruomenei, nes smurtautojai jaučiasi vis laisviau, neapkaltinami, nebaudžiami, išdrįstantys vis labiau taikyti psichologinį smurtą darbe. Viena iš smurto darbe formų - tolerancija smurto apraiškoms. Bet koks smurtas, pažeminimas, ne laiku išsakyta kritika, pakeltas tonas, įžeidimai, pajuoka ir patyčios - yra, buvo ir bus netoleruotinas elgesys. Vienas iš būtiniausių problemu sprendimo būdų - darbo vietose organizuojami mokymai, konferencijos, kursai medicinos personalui apie smurto prevenciją, emocijų valdymą, bendravimo ir darbo kultūrą, bendravimo psichologiją. To šiuo metu nepakanka. Kita vertus, reikalingas atviras kalbėjimas apie darbe atsirandančius sunkumus ir sprendimo būdus, darbo vietoje, su kolegomis, kitais komandos nariais, su aukštesniu vadovu, administracija. Labai pasitarnautų savitarpio pagalba, palaikymas, kolegų paaiškinimas, padrąsinimas.

LSSO Direktorių Taryba planuoja atlikti platesnį tyrimą visoje Lietuvoje apie slaugytojų darbo sąlygas bei psichologinio smurto patirtis darbe, kad galėtume pamatyti, kokia yra tikroji situacija, apie kurią dažnai slaugytojai nedrįsta garsiai kalbėti.


Žemiau pateikiame naudingas nuorodas, kur galima kreiptis pagalbos sau ar kolegoms:


Mobilioji krizių įveikimo komanda

Psichologinė pagalba medikams

Informacija savižudybės krizėje esantiems žmonėms ar ieškantiems pagalbos

Informacija apie nemokamą psichologinę ir kitą pagalbą telefonu, internetu ar gyvai


Taip pat dalijamės Tarptautinės slaugytojų tarybos parengtomis rekomendacijomis dėl smurto prevencijos darbe strategijos (2019m). Jas galite surasti ČIA.


LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė

158 views

Opmerkingen


bottom of page