top of page

Profesinių sąjungų lyderių susitikimas su prezidento patarėju mokesčių klausimais
2021-02-19 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) šakų pirmininkai dalyvavo nuotoliniame susitikime su LR prezidento patarėju Vaidu Augustinavičiumi.


Susitikimas buvo neformalus, jo metu buvo pristatytas pranešimas apie prezidento siūlomą mokečių reformą, kuri bus aptariama artimiausiu metu.

Su pranešimu galima susipažinti ČIA.


Pranešime patarėjas pristatė prezidento siūlymus siekiant teisingesnės mokesčių sistemos.


Siūloma spręsti 3 problemas: nestabili mokesčių sistema (per 10m. mokesčiai didinti), stygius paskatų didinti darbo užmokestis (DU) (BVP auga, darbo našumas taip pat, o DU siekia tik 60 proc. išsivysčiusių šalių lygio), pajamų mokesčio arbitražas (darbo sąntykiuosi didesnis pajamų apmokestinimas, nei kitose pajamose).


Siūlomi sprendimai:

  1. keisti teisėkūrą, skubiai nedidinti mokesčių;

  2. numatyti pelno mokesčio paskatą, jei didina DU fondą bent 8 proc. per metus;

  3. progresnis tarifas kitoms pajamoms nei DU;

Pandemijos metu išryškėjo nedarbo didėjimo problema. Po krizės DU didinimas bus lėtesnis nei iki covid-19 pandemijos.

Trūksta paskatos, kad įmonėse daugiau būtų investuojama į žmonės, į jų darbo apmokėjimą. Jei įmonės didintų DU, įmonei būtų taikoma mokesčių lengvata atskaitant pelno mokestį. Tai netaikoma DU, kur nemokamos sodros įmokos (nuo 5 VDU). Taip pat svarbu apsaugoti nuo piknaudžiavimo.


Pretenduoti į lengvatą galėtų pretenduoti įmonės, kurios moka daugiausia pelno mokesčio.


Tai būtų gera pagalba įmonėms ir darbuotojams. Šalyje kol kas emigracija mažėja, tačiau po pandemijos atsivėrus sienoms, emigracija vėl galimai didės. DU augimas turi būtų tvarus.


Panaši sistema taikoma Japonijoje (2018m).

Šia lengvata Lietuvoje galėtų pasinaudoti visi sektoriai.Susitikimo metu pasisakė profesinių sąjungų nariai dalyvavo diskusijoje ir uždavė klausimus pranešėjui. Kalbėjo apie mokestinės sistemos skaidrumą bei darbuotojų informuotumą apie sumokamus mokesčius, apie galimybę, numatant lengvatas, naudoti ne darbo užmokesčio fondą, bet atlyginimų medianą.


Buvo užduotas klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skirtingumo ES šalyse narėse - pvz. nulinis PVM vaisiams ar kt., maisto produktams, o Lietuvoje mokamas 21 proc. PVM. Ar prezidentūra turi savo poziciją dėl mokesčio skirtumo ES ir Lietuvoje?

Atsakymas: mūsų tikslas mažinti tiesioginius mokesčius, ty didinti žmonių pajamas, o tada žmogus gali spręsti, kur išleisti lėšas.


Pabaigai patarėjas informavo, kad dėl mokesčių bus didelės diskusijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei priimami atitinkami sprendimai.

LPSK atstovai pakviesti dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje darbo grupės veikloje.
LSSO biuro informacija9 views

Comments


bottom of page