top of page

Profesinių sąjungų kreipimasis dėl pandemijos

Updated: Apr 16, 2020

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui


2020 m. kovo 12 d. LR Vyriausybei protokoliniu sprendimu patvirtinus karantino priemones, įvedamas visoje šalyje, Lietuvos gydytojus, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistus atstovaujančios profesinės sąjungos kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Sveikatos apsaugos ministeriją dėl papildomų priemonių, kurias būtina įvesti, siekiant efektyviai valdyti pandemiją.


Dokumentą PDF formatu galite skaityti ČIA.


I. Suprantant, kad didžiausia rizika ir atsakomybė už situacijos valdymą pandemijos metu tenka sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems asmens ir farmacijos specialistams, būtina aiškiai deklaruoti valstybės prisiimamus įsipareigojimus ir garantijas:

1. Nesant objektyvių įrodymų, kad šiandien taikomos apsaugos priemonės yra pakankamos, garantuoti saugias darbo sąlygas: 100 proc. apsaugą nuo užkrato, kontakto su COVID-19 infekuotaisiais, neindentifikuotais viruso nešiotojais ir t. t. Pripažinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ir farmacijos darbuotojų darbo sąlygas pavojingomis. Tuo pagrindu nurodyti darbdaviams infekcijos valdymo laikotarpiu mokėti priedus už darbą pavojingų veiksnių veikiamose darbo vietose.

2. Garantuoti, kad sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas pacientams, sergantiems ypatingai pavojingomis užkrečiamomis ligomis (COVID-19 liga), ar vykdantys epidemijų profilaktikos priemones ypatingai pavojingų ligų židiniuose, yra draudžiami ir jiems visa apimtimi taikomos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

įstatymo 32 bei 33 straipsnių garantijos;

3. Sveikatos priežiūros ir farmacijos darbuotojams, kuriems laikiną nedarbingumą sukėlė priežastys, susijusios su profesinių pareigų atlikimu, besirūpinant COVID-19 infekuotu pacientu, laikinojo nedarbingumo metu būtų mokama 100 proc. jų darbo užmokesčio nedarbingumo išmoka;

4. Siekiant apsaugoti medikus ir jų šeimos narius nuo infekcijos:

4.1. privalomai periodiškai prevenciškai tirti visus turėjusius kontaktą su sergančiaisiais arba kuriems pasireiškė panašūs į šį susirgimą simptomai:

  •  karščiavimas, raumenų, gerklės skausmas, kosulys – pradiniai simptomai;

  •  progresuojantys minėti simptomai,

  •  atsiradus kvėpavimo sutrikimams;

  •  visos sunkios pneumonijos.

4.2. privalomai ASPP teikiantiems darbuotojams, dirbantiems su COVID-19 pacientais, suteikti galimybę izoliuotis ar gyventi atskirai nuo savo šeimos visą epidemijos laikotarpį, siekiant apsaugoti šeimos narius ir artimuosius nuo užsikrėtimo.


II. Taikyti papildomas saugos priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ):

1. Ekstremalios situacijos laikotarpiu susiaurinti teikiamų ASP paslaugų apimtis: atsisakyti komisijų, profilaktinių tikrinimų, riboti arba nutraukti planines konsultacijas, ambulatorines ir dienos chirurgijos operacijas.

2. Aprūpinti medikus tinkamomis apsaugos priemonėmis: sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams – respiratoriai su Hepa filtru (tipai FFP2 ir FFP3), ligoniams apsaugai nuo plitimo – medicininės kaukės.

3. Spręsti dėl patalpų kvarcavimo ir bakteriocidinių lempų naudojimo medicinos įstaigose.

4. Kategoriškai uždrausti lankymą ligoninėse, kur gydomi pacientai dėl kitų patologijų.

5. Skatinti vietinius gamintojus siūti reikalingus apsauginius kostiumus, gaminti respiratorius, kitas apsaugos priemones.


III. Išplėsti COVID-19 laboratorinę diagnostiką, siekiant ankstyvo viruso identifikavimo:

1. Išplėsti testavimo indikacijas, tiriant visus pacientus, turinčius kvėpavimo takų infekcijos simptomų ir karščiavimą, neatsižvelgiant į epidemiologinius rizikos faktorius, kai gydantis gydytojas mano esant reikalinga. Asmenų be simptomų netirti.

2. Išplėsti testavimą galinčių atlikti įstaigų sąrašą, įtraukiant visas įstaigas, turinčias pakankamas kompetencijas šiuos tyrimus atlikti.

3. Įdiegti greitus COVID-19 testus, kuriuos būrų galima naudoti vietoje.


IV. Įdiegti papildomas priemones, skatinančias atsakingą visuomenės elgesį:

1. Papildyti komunikaciją visuomenei informacija apie atsakingą elgesį esant laikinam nedarbingumui ir galimas sankcijas pažeidus režimą. Paskelbti viešai „Sodros“ kontaktus, kuriais galima pranešti apie asmens režimo nesilaikymo faktą.

2. Papildyti komunikaciją apie gręsiančią administracinę atsakomybę asmenims, ignoruojantiems rekomendacijas, išvykusiems į endemines zonas ir grįžus nesilaikantiems saviizoliacijos.

3. Paskelbti viešai kontaktus, kur piliečiai gali pranešti apie situacijas, kai neatsakingas elgesys gali kelti pavojų visuomenei.


Dokumentą PDF formatu galite skaityti ČIA.


LSSO biuro informacija


Comments


bottom of page