top of page

Pats laikas slaugos profesijai suteikti pripažinimą, kurio ji nusipelno

Pasaulio sveikatos organizacija ragina Vyriausybes investuoti į slaugytojus, siekiant geresnės Europos gyventojų sveikatos

Naujame leidinyje „Pasaulio slaugos 2020 m. apžvalga“, išleistame Pasaulinės sveikatos dienos proga, išsamiai apžvelgiamas didžiausia sveikatos priežiūros darbuotojų grupė.

Ataskaitos pagrindinė žinia yra aiški: Vyriausybės turėtų investuoti ir paspartinti slaugytojų paruošimą ir mokymą, kurti slaugos darbo vietas ir suteikti daugiau slaugos lyderystės galimybių. Be slaugytojų, akušerių ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų, šalys negali laimėti kovos su infekcijų protrūkiais ar pasiekti visuotinę sveikatos apsaugą ir Tvaraus vystymosi tikslus.

Mūsų kova su COVID-19 dar kartą parodė, kokia svarbi slaugos profesija yra visuomenei ir mums visiems. Susidūrę su išskirtinėmis aplinkybėmis ir sunkiausiomis darbo sąlygomis, slaugytojai visame Europos regione ir pasaulyje iššūkį sutiko drąsiai, su užuojauta ir profesionalumu. Jie, kaip ir visi sveikatos srities specialistai, nusipelno nuoširdžios mūsų padėkos ir pagarbos“, - sakė PSO Europos regiono direktorius dr. Hansas Henri P. Kluge.

Pats laikas slaugos profesijai suteikti pripažinimą, kurio ji nusipelno. Šiandien, minint Pasaulinę sveikatos dieną, ir ateityje šalys turi investuoti į slaugytojus ir remti juos, kad jie dirbtų panaudodami visą savo kvalifikaciją ir praktinius įgūdžius. Tai padarius, mūsų kvalifikuoti ir atsidavę slaugos darbuotojai turės jėgų ir išteklių kurdama sveikesnę Europą“, - apibendrino jis.

Slaugytojai sudaro daugiau nei pusę visų pasaulio sveikatos darbuotojų, teikiančių gyvybiškai svarbias paslaugas visoje sveikatos sistemoje. PSO Europos regione 57% sveikatos priežiūros darbuotojų yra slaugytojai.

Slaugytojų trūkumas Pasaulyje


Pasaulio slaugos 2020 m. apžvalga, kurią sukūrė PSO kartu su Tarptautine slaugytojų taryba (TST) ir kampanija Slauga dabar („Nursing Now“), atskleidžia, kad šiandien visame pasaulyje yra šiek tiek mažiau nei 28 milijonai slaugytojų.

Europos regione dirba 7,3 milijono slaugytojų arba 10 000 žmonių tenka maždaug 79 slaugytojai. Nors tai yra maždaug dvigubai daugiau nei pasaulinis vidurkis, ekspertai teigia, kad dėl slaugos darbuotojų amžiaus struktūros Europos regione ir priklausomybės nuo tarptautinio slaugos darbuotojų verbavimo kai kuriose dideles pajamas gaunančiose šalyse, nėra šaltinio patenkinti esančius poreikius.

Apie 90% visų slaugytojų yra moterys, tačiau jos užima tik 25% vadovaujančių pareigų. Tai pabrėžia, kad reikia politinių sprendimų, kurie padidintų ir sustiprintų slaugos lyderystę ir skatintų moteris dalyvauti lyderystės lygmenyje.

Kai šalys įgalina slaugytojus imtis vadovaujančio vaidmens, pavyzdžiui, turėdamos Vyriausybės vyriausiąjį slaugos pareigūną (arba lygiavertės pareigybės darbuotoją) ir slaugos lyderystės programas, pagerėja slaugos ir darbo sąlygų reglamentavimas.


Dešimt rekomendacijų, kurios sustiprintų slaugos darbuotojus


PSO ir jos partnerių rekomendacijos visoms šalims, kurios padės aprūpinti pasaulį reikalingais slaugos darbuotojais:

1. padidinti finansavimą ir jo dėka parengti bei įdarbinti daugiau slaugytojų;

2. stiprinti gebėjimus rinkti, analizuoti ir veikti remiantis duomenimis apie sveikatos priežiūros darbuotojus;

3. stebėti slaugytojų mobilumą ir migraciją bei atsakingai ir etiškai ją valdyti;

4. mokyti ir ruošti slaugytojus, lavinant mokslo, technologinius ir sociologinius įgūdžius, kurie jiems reikalingi siekiant pirminės sveikatos priežiūros pažangos;

5. sukurti vadovaujančias pareigas, įskaitant Vyriausybės vyriausiąjį slaugos pareigūną, ir remti jaunų slaugytojų lyderystės ugdymą;

6. užtikrinti, kad pirminės sveikatos priežiūros komandų slaugytojai dirbtų visu savo pajėgumu, pavyzdžiui, vykdytų neužkrečiamųjų ligų prevenciją ir valdymą;

7. gerinti darbo sąlygas, be kita ko, užtikrinant saugią personalo struktūrą, teisingą atlyginimą ir pagarbą darbuotojų teisėms į sveikatą ir saugą;

8. įgyvendinti slaugos darbuotojų lyties nediskriminavimo politiką;

9. modernizuoti slaugos profesijos reguliavimą suderinant švietimo ir praktikos standartus bei panaudojant sistemas, kurios atpažįsta ir išanalizuoja slaugytojų kvalifikaciją visame pasaulyje;

10. sustiprinti slaugytojų vaidmenį priežiūros komandose, kviečiant įvairius sektorius (sveikatos, švietimo, imigracijos, finansų ir darbo) kartu su slaugos suinteresuotosiomis institucijomis, politiniam dialogui ir darbo resursų planavimui.

Pagal PSO tinklapio medžiagą parengė Aušra Volodkaitė

LSSO viceprezidentė

Comments


bottom of page