top of page

Paskelbta suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

https://www.hi.lt/news/1912/1362/Paskelbta-suvestine-savivaldybiu-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaita.html

Kiekvienais metais Higienos institutas (toliau – HI) rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą. Ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas šiems gautų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams: ataskaitų pristatymo laikui ir apimčiai, problemoms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, išvadoms ir rekomendacijoms.

Po kiekvienu suvestinės ataskaitos skyreliu HI specialistai pateikia rekomendacijas, siekdami kitais metais pagerinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimą.

Šiais metais HI gavo visų savivaldybių ataskaitas. Net 53 savivaldybės (4 savivaldybėmis daugiau nei pernai) ataskaitas pateikė laiku. Gaunamų ataskaitų kokybė vis gerėja, kas rodo, jog jų rengėjai atsižvelgia į HI rekomendacijas.

Savivaldybių ataskaitose dažniausiai analizuojama problema – traumos ir nelaimingi atsitikimai (tarp jų ir savižudybės bei bandymai žudytis). Tokia tendencija stebima jau kelerius metus iš eilės.

Kasmet HI rengia ir skelbia suvestinę ataskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ 10.4. punktu „Rengia ir iki liepos 1 d. Higienos instituto interneto svetainėje skelbia suvestinę praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą“.

Suvestinė 2021 m. ataskaita ir atskiros savivaldybių ataskaitos skelbiamos HI interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/savivaldybiu-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaitos.html
18 views

Comentários


bottom of page