top of page

Paskaita apie sveikatos sistemos NVO bendradarbiavimą su viešojo administravimo institucijomis

Gyvybės mokslų ir edukologijos instituto (GMEI) parengta video paskaita apie sveikatos sistemos NVO bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis
Lietuvos sveikatos sistema ir jos ateitis svarbi visiems jos dalyviams – gydytojams, vaistininkams, pacientams ir reguliatoriams. Viena iš svarbių sveikatos sistemos grandžių – sistemoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (draugijos, sąjungos, sąjūdžiai, klubai, asociacijos ir kt.) (NVO), kurios aktyviai prisideda prie sistemos tobulinimo, skaidrinimo ir tvarkymo formavimo. Būtent NVO tampa pilietinės visuomenės brandos ir kompetencijos raiška. Džiaugiamės galėdami pasidalinti su Jumis Gyvybės mokslų ir edukologijos instituto (GMEI) parengta paskaita apie sveikatos sistemos NVO bendradarbiavimą su sveikatos sistemos viešojo administravimo institucijomis (Seimu, Vyriausybe, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis ministerijomis, tarnybomis ir žinybomis), dalyvavimą teisėkūros procese, pastabų ir rekomendacijų teikimu institucijoms. Paskaitos metu Gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrej Rudanov pristato draugijų, klubų, sąjungų, sąjūdžių bei asociacijų ir kitų organizacijų nariams teisines priemones, būdus bei galimybes, kaip šios organizacijos gali dalyvauti teisės aktų kūrimo ir valstybės sprendimų priėmimo procese. Ši paskaita yra dalis didelio projekto, kurį GMEI vykdė kartu su partneriais – Lietuvos medikų sąjūdžiu, Santaros klinikų gydytojų sąjunga ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Paskaitą galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=25fuxiv1h6U.


Informacija pasidalino VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“

16 views

Comments


bottom of page