top of page

Pasirašyta atnaujinta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Updated: Oct 17, 2023

Spalio 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Ją pasirašė trijų nacionalinių proesinių sąjungų centrų vadovai ir ministrė Monika Navickienė.


Profesinėms sąjungoms priklausantys darbuotojai, dirbantys valstybės ar savivaldybės įstaigose, organizacijose ar įmonėse, įgyja teisę į 2 mokamų atostogų savišvietai arba savanorystei dienas. Daugėja darbuotojų, kurie įgyja galimybę turėti papildomas apmokamas dienas savišvietai ar savanorystei.


Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytos geresnės galimybės savišvietai arba savanorystei anksčiau buvo taikomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams – maždaug 34 tūkst. profesinių sąjungų narių. Dabar jos bus taikomos ir valstybės, savivaldybės valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų darbuotojams. Iš viso Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti darbo sąlygų privalumai liečia apie 58 tūkst. šioms organizacijoms priklausančių Lietuvos darbuotojų.


Prieš metus pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis galioja trejus metus – iki 2025 metų pabaigos. Sutarties sąlygose numatyta galimybė kasmet ją atnaujinti, sutartį susitariant taikyti ir tiems profesinių sąjungų nariams, kurie jais tapo jau po sutarties pasirašymo. Tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, tvirtėja ir socialinis dialogas, darbuotojai yra geriau atstovaujami. Nacionalinę kolektyvinę sutartį praeitais metais iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.Parengta pagal SADM inf.

94 views

Comments


bottom of page