top of page

Parengtos slaugos praktikos mokytojų kompetencijos tobulinimo gairės
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos klinika dalyvavo "Erasmus+" projekte "Kokybiškas praktinis mokymas, rengiant kompetentingus slaugos studentus" (QualMent). Projekto atstovė Lietuvoje prof. dr. Olga Riklikienė. Projektas buvo skirtas parengti slaugos praktikos mokytojų mokymo programą, kurios tikslas - padidinti slaugos pirmosios pakopos studijų studentų praktikos kokybę, kad ji atitiktų ES direktyvą.


GAIRIŲ SANTRAUKA


Pagrindiniai faktai: didelė dalis slaugos specialistų rengimo vyksta klinikinėje mokymosi aplinkoje. Slaugos praktikos mokytojai atlieka svarbų vaidmenį padedant ugdyti slaugos studentų profesinę kompetenciją. Praktikos mokytojai, kurie įgyja pagrindines praktinio mokymo kompetencijas, gali geriau padėti slaugos studentams tobulėti aštuoniose kompetencijos srityse, kurios yra apibrėžtos Europos Sąjungos 55 direktyvos 31 straipsnyje.

Tikslas: pateikti slaugos praktikos mokytojų, kurie vadovauja studentų praktiniam mokymui(si), kompetencijos ugdymo rekomendacijas.

Uždaviniai: 1) skatinti ir remti veiksmingą praktinį mokymą 2) stiprinti praktikos mokytojų kompetencijos ugdymą; ir 3) tarptautiniu lygiu tobulinti slaugos specialistų rengimą, sukuriant palankią slaugos studentų praktinio mokymo mokymosi aplinką.

Tikslinės grupės: slaugos praktikos mokytojai, slaugos dėstytojai ir švietimo įstaigos, visų lygių slaugos vadovai, kiti sveikatos priežiūros specialistai, slaugos bakalauro ir magistrantūros studentai, nacionalinės slaugytojų organizacijos, slaugos profesijos reguliavimo institucijos, politikai ir politikos formuotojai.

Rekomendacijos: šalys visame pasaulyje toliau ieško būdų, kaip išspręsti problemas, susijusias su tvarios slaugytojų darbo jėgos išlaikymu. Aukštos kokybės praktinio mokymo(si) aplinkos užtikrinimas ir praktikos mokytojų kompetencijos mokyti slaugos studentus ugdymas išlieka svarbiomis strategijomis, siekiant pagerinti kompetentingų slaugos studentų įdarbinimą, išlaikymą ir tolesnį mokslinį tobulėjimą. Kokybiško praktinio mokymo(si) stiprinimas bei slaugos praktikos mokytojų kryptingas rengimas turėtų būti vienas valstybių narių politinės darbotvarkės prioritetų.


Tai ir daugiau- parengtuose dokumentuose, kuriuos galite atsisiųsti ČIA ir ČIA.LSMU informacija


59 views

Comments


bottom of page