top of page

Pagal profsąjungų reikalavimus pakoreguotas įstatymas

Nuo kitų metų pradės galioti naujos redakcijos Civilinės saugos įstatymas, kuriuo įtvirtintas naujas krizių valdymo modelis, numatantis visą parą veikiančio Nacionalinio krizių valdymo centro steigimą.


Projektą bene metus rengė Vidaus reikalų ministerija, tačiau nematė reikalo konsultuotis su socialiniais partneriais, nors dokumente kalbama apie darbuotojų darbo sąlygas. Seime projektą svarstant paskutinėse stadijose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos iniciatyva jis buvo perduotas svarstyti Lietuvos trišalei tarybai.


Nelengva buvo įtikinti projekto rengėjus, jog dokumente yra nuostatų, kuriomis bus grubiai pažeidžiamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas, tačiau po kelių intensyvių derybinių susitikimų buvo pritarta profsąjungų reikalavimams. Seimas taip pat pritarė Trišalės tarybos iniciatyvoms dėl atlygio, socialinių garantijų ir kitų sąlygų pareigūnams bei tarnautojams, kurie būtų pasitelkiami valdyti krizes bei šalinti jų padarinius, kai reikės specialiųjų žinių.


Gresiant krizei ar paskelbus ekstremalią situaciją valstybės tarnautojai, darbuotojai, kariai ir žvalgybos pareigūnai be jų sutikimo būtų pasitelkiami ne ilgesniam laikui nei truktų krizė ar ekstremali situacija.


Pasitelktiems darbuotojams būtų garantuojamas ne mažesnis nei jiems įprastai mokamas darbo užmokestis ir socialinės garantijos. Jei savo noru pasitelkti darbuotojai prarastų suplanuotas atostogas, jos būtų suteikiamos kitu laiku, jei įmanoma – tais pačiais metais, o jei žmonės pasitelkti be jų sutikimo – jų pageidaujamu laiku kompensuojant dėl nutrauktų atostogų patirtas išlaidas.


Pasitelktų darbuotojų maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, negalėtų būti ilgesnis kaip 13 valandų per dieną ir 67 valandos per savaitę. Toks režimas būtų taikomas ne ilgiau kaip dvi savaites per mėnesį nereikalaujant žmogaus sutikimo, o kitas dvi savaites – tik jam raštiškai sutikus.


Pasitelktiesiems turės būti suteikiama ne mažiau kaip 11 valandų iš eilės kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų ar pamainų, o per septynias paeiliui einančių dienų laikotarpį – bent 24 valandų nepertraukiamojo poilsio laikas.


Seimas, kaip ir siūlė Vidaus reikalų ministerija, nustatė, kad pažeidžiamiausių asmenų grupėms dirbti viršvalandžius, dirbti poilsio ar švenčių dieną tik jų rašytiniu sutikimu.


Pasitelktiems žmonėms kiekvieną darbo dieną turės būti suteikiama ne trumpesnė nei 30 minučių pietų pertrauka. Atliekant būtinas užduotis, jie turėtų būti aprūpinami maistu ir, jeigu reikia, gyvenamosiomis patalpomis.

69 views

Comments


bottom of page