top of page

Naujame ICN pozicijos pareiškime pabrėžiamos galimybės ir pavojai


Ženeva, Šveicarija, 2023 m. rugsėjo 1 d. ─ Tarptautinės slaugytojų tarybos (ICN) naujoje pozicijoje pabrėžiama, kaip skaitmeninių technologijų revoliucija padeda sparčiai ir teigiamai pertvarkyti sveikatos priežiūros sistemas, palengvina slaugos paslaugų teikimą ir žmonių rūpinimąsi savo sveikata bei gerove.


Pozicijos pareiškime "Skaitmeninė sveikatos transformacija ir slaugos praktika" parodoma, kaip skaitmeninės technologijos "gali padėti užtikrinti teisingą ir visuotinę prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, padidinti sveikatos sistemų veiksmingumą ir patikimumą, pagerinti pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų saugą, reaguoti į sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumą, sumažinti išlaidas ir galiausiai pagerinti žmonių sveikatos būklę".


Šių metų kovo mėnesį ICN prezidentė Dr. Pamela Cipriano, kalbėdama Tarptautinės moters dienos, kurios tema buvo "DigitALL: inovacijos ir technologijos lyčių lygybei", proga, sakė


"Skaitmeninės sveikatos srityje pastaruoju metu pasiekta pažanga, įskaitant virtualios sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, didžiųjų duomenų analizę, išmaniųjų dėvimųjų prietaisų diegimą ir dramatiškus dirbtinio intelekto pokyčius, sustiprina slaugytojų poreikį būti skaitmeninės sveikatos ekspertais, kad jie galėtų maksimaliai išnaudoti šių technologijų privalumus pacientų labui.


Slaugytojų įgalinimas pasitelkiant skaitmeninės sveikatos priežiūros naujoves padės užtikrinti lyčių lygybę ir pagerinti pacientų priežiūrą, tačiau ši nauda bus pasiekta tik tuo atveju, jei pakankamai dėmesio bus skiriama slaugytojų poreikiams vis labiau technologiniame pasaulyje."


Naujajame ICN pozicijos pareiškime parodyta, kaip slaugytojai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis ir kaip jas naudoja, kad pagerintų pacientų priežiūrą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.


Tačiau jame įspėjama, kad "skaitmeninė atskirtis - atotrūkis, egzistuojantis tarp tų, kurie turi prieigą prie šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų, ir tų, kurie jos neturi - sukuria pasaulį, kuriame skaitmeninės transformacijos nauda nėra vienoda įvairiose šalyse ar visuomenės grupėse".


ICN yra pasaulinis slaugytojų balsas:


 • Skaitmeninė sveikata: remia tinkamos skaitmeninės sveikatos plėtrą, kad būtų tenkinami gyventojų sveikatos poreikiai, stiprinamos sveikatos sistemos ir sprendžiamas sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo klausimas.

 • Tiki, kad skaitmeninė sveikata turi remti integruotas, į žmones orientuotas sveikatos sistemas ir skatinti sveikatos lygybę.

 • Skatina skaitmeninės sveikatos technologijų derinimą su pacientų ir slaugytojų saugos politika ir procesais.

 • Mano, kad skaitmeninių sveikatos technologijų plėtra turėtų būti remiama naudojant tarptautinį terminologijos standartą, pavyzdžiui, Tarptautinę slaugos praktikos klasifikaciją (ICNP).

 • Pritaria, kad skaitmeninė sveikata turėtų būti naudinga žmonėms tokiu būdu, kuris būtų etiškas, saugus, patikimas, teisingas ir tvarus.

 • Mano, kad slaugytojai turi būti įtraukti ir dalyvauti nacionaliniuose ir pasauliniuose skaitmeninės sveikatos sprendimų priėmimo forumuose, taip pat turi būti įtraukti į skaitmeninės sveikatos produktų ir skaitmenizuotų sveikatos sistemų planavimą, kūrimą, testavimą ir įgyvendinimą.

 • Mano, kad slaugytojai turi dalyvauti stebint ir vertinant naujas ir atsirandančias skaitmenines sveikatos technologijas.

 • Mano, kad slaugytojų lyderiai atlieka lemiamą vaidmenį teigiamai formuojant skaitmeninės sveikatos pažangą ir turėtų būti remiami bei aprūpinami ištekliais, kad galėtų vadovauti slaugos darbuotojų skaitmeninei transformacijai.

 • Pripažįsta, kad kai kurios šalys susiduria su kliūtimis diegiant tinkamas skaitmenines sveikatos technologijas, ir mano, kad siekiant sumažinti skaitmeninę atskirtį, labai svarbus pasaulinis bendradarbiavimas ir ištekliais paremti mechanizmai, skirti šioms šalims, kad jos galėtų plėtoti savo skaitmeninės sveikatos gebėjimus.

 • Mano, kad slaugos darbuotojams skubiai reikia įgyti įgūdžių ir kompetencijų, kad jie galėtų teikti aukštos kokybės, saugią, optimizuotą, į asmenį orientuotą priežiūrą skaitmeninės sveikatos aplinkoje.

 • Skatina bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų sudarytos galimybės dirbti ir mokytis iš tarpdisciplininių kolegų.

 • Ragina didinti informuotumą apie skaitmeninių atliekų poveikį aplinkai ir sveikatai, o į skaitmeninės sveikatos strategijas įtraukti šio poveikio mažinimo planus.

ICN pozicijos pareiškimuose aptariamos įvairios sritys, susijusios su sveikata, gerove ir slaugytojų profesiniu tobulėjimu. Visus pozicijos pareiškimus galite rasti čia.

14 views

تعليقات


bottom of page