top of page

Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto posėdis
Kovo 19 d. (penktadienį) įvyko nuotolinis Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto (VUK) posėdis, kuriame stebėtojo teisėmis dalyvavo ir LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė.


Posėdžio darbotvarkėje svarstyta:

  1. I pakopos (slauga ir akušerija, burnos priežiūra) ir vientisųjų medicinos krypties ir odontologijos krypties studijų vietų skaičiaus svarstymas;

  2. Medicinos krypties rezidentūros bendro vietų skaičiaus ir odontologijos krypties rezidentūros bendro vietų skaičiaus svarstymas;

  3. Medicinos krypties bendro vietų skaičiaus ir odontologijos krypties rezidentūros bendro vietų skaičiaus paskirstymo rezidentūros programoms svarstymas.


Buvo pateikti SAM pasiūlymai dėl specialistų (burnos higienistų, slaugytojų, akušerių, gydytojų) skaičiaus planavimo, numatant preliminarius priimamų studentų skaičius, atsižvelgiant į specialistų poreikius, netekimo priežastis - išėjimą iš rinkos į kitas darbo vietas, sveikatos darbuotojų senėjimą ir artėjantį pensijinį amžių bei kitus rodiklius, emigraciją.


Kalbant apie slaugytojus, buvo siūloma didinti priimamų slaugos specialybės studentų skaičių.


Svarstyme pasisakė ir Aušra Volodkaitė, kuri pritarė slaugos studentų skaičiaus didinimui, kadangi LSSO girdi teiginius, kad ASPĮ trūksta slaugytojų tiek didžiuosiuose miestuose, tiek rajonuose. Taip pat atsižvelgiant į statistinius duomenis, slaugos praktikoje dirba dalis pensijinio amžiaus darbuotojų ir nemažos dalies slaugytojų amžius artėja link pensijinio, todėl tikėtina, kad per ateinančius 5-10 metų darbuotojų skaičius sumažės dar labiau. Tuo tarpu slaugos paslaugų poreikis didėja, dėl slaugytojo kompetencijų bei funkcijų išplėtimo, slaugos paslaugų poreikio didėjimo senstant visuomenei. Taip par Aušra Volodkaitė paminėjo, kad reikia ne tik didinti slaugos studentų skaičių, bet taip pat ir skatinti jaunų specialistų atėjimą į darbo rinką darant patrauklesnes slaugytojų darbo vietas, gerinant darbo sąlygas. Prezidentė pažymėjo, kad šios problemos tur būti sprendžiamos kitose SAM darbo grupėse.


LSSO biuro informacija68 views

Comments


bottom of page