top of page

Mokymai: Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalba vartojantiems asmenims
Kvietimas į mokymus - šeimos gydytojams, akušeriams, slaugytojams, medicinos psichologams, psichiatrams ir kardiologams.

Mokymai yra nemokami.

8 ak. val. užskaitomos licencijai.

KVIETIMAS Į ORGANIZUOJAMUS ANKSTYVOJO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS ĮVERTINIMO IR PAGALBOS ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO MOKYMUS

BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, įgyvendindamas ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuoja 8 val. trukmės „Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenis teikimas“ mokymus.

Mokymų tikslas: Stiprinti pirminės sveikatos priežiūros specialistų įgūdžius, kad jie teikdami alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumposios intervencijos paslaugas, galėtų kompetentingai įvertinti asmens alkoholio vartojimo įpročius, tinkamai kelti klausimus dėl alkoholio vartojimo ir į juos atsakyti, gebėtų informuoti pacientus apie alkoholio vartojimo keliamą žalą sveikatai ir suteikti asmenims pagal nustatytą alkoholio vartojimo lygį atitinkamą trumpąją intervenciją.

Programos paskirtis: tobulinimo programa skirta šeimos gydytojams, akušeriams, slaugytojams, medicinos psichologams, psichiatrams, kardiologams.

Mokymų uždaviniai:

 1. pristatyti trumpųjų intervencijų pagrindines koncepcijas, įrodymus ir įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

 2. aptarti elgesio pokyčių modelį ir etapus bei jų svarbą trumpųjų intervencijų metu;

 3. išaiškinti motyvacinio interviu (pokalbio) koncepciją, principus ir strategiją (kaip pradėti pokalbį apie alkoholį);

 4. pristatyti trumpųjų intervencijų tikslus, įgūdžius ir pritaikymą praktikoje (asmens sveikatos priežiūros įstaigose);

 5. išdėstyti alkoholio vartojimo rizikos nustatymą ir grįžtamojo ryšio gavimą naudojant AUDIT testą.

Šeimos gydytojai, akušeriai, slaugytojai, medicinos psichologai, psichiatrai, kardiologai kviečiami dalyvauti aukščiau minimuose mokymuose. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, suteikiamas nemokamas maitinimas bei dalinamas PSO mokymo vadovas pirminės sveikatos priežiūros specialistams apie trumpąsias intervencijas, atliekamas alkoholį vartojantiems asmenims. Mokymų grafikas: Vilnius

 • Spalio 4 d.

 • Spalio 5 d.

 • Spalio 13 d.

 • Spalio 20 d.

 • Spalio 27 d.

 • Spalio 28 d.

 • Spalio 3 d.

 • Spalio 21 d.

 • Spalio 26 d.Raseiniai

 • Spalio 31 d.

Nuoroda registracijai: https://docs.google.com/forms/d/1rlwJui4i9lN_6Ot1xj4968IjWTcotkpCn27TRZWBtpE/edit?usp=sharing Registruotis taip pat galite elektroniniu paštu k.krukovska@eip.lt arba telefonu +370 698 07494. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas. Katažina Krukovska Mokymų projektų vadovė El. paštas: k.krukovska@eip.lt Mob. +370 6 98 07494 UAB „Eurointegracijos projektai“ Vilniaus g. 4, LT-01102 Vilnius www.eip.lt

28 views
bottom of page