top of page

Mokslinė-praktinė konferencija „DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGULIAVIMO AKTUALIJOS“
Organizuoja MRU Teisės mokykla, Mykolo Romerio universitetas ir Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nuotolinė konferencija

Ketvirtadienį, gegužės 20d. 09:00 -12:00 val.

Renginys nemokamas


Konferencijos aktualumą lėmė tiek vis dar klausimų ir prieštaravimų keliantis naujasis darbo teisinių santykių reguliavimas, tiek pakitusi situacija darbo santykiuose dėl Covid–19 pandemijos, tiek besivystanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir būtinybė įvertinti naujojo reguliavimo įgyvendinimo problemas.

Teisės aktai įpareigoja įstaigas ir įmones keisti bendradarbiavimo modelį tarp darbdavių ir darbuotojų, didelė reikšmė skiriama socialinei partnerystei, darbo tarybų kūrimuisi, kolektyvinių santykių puoselėjimui, tinkamam darbuotojų informavimui ir konsultavimui. Atsirado naujas požiūris į lokaliuosius teisės aktus, daugiau funkcijų deleguota darbo ginčų komisijoms ir pan. Tai atskleidė ir specializuotų žinių bei gebėjimų poreikį įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ypač darbo tarybose, profesinėse sąjungose, darbo ginčų komisijose ir kt., kur dirba ne teisininkai profesionalai.

Konferencijoje bus analizuojamos minėtos ir kitos probleminės situacijos, atsižvelgiant tiek į darbuotojų, tiek į darbdavių padėtį ir poreikius.


Sveikinimo žodį tars:

- MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė;

- SADM viceministras Vytautas Šilinskas;

- Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė;

- Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Eglė Radišauskienė.


Konferencijos pranešėjai:


1. Jonas Gricius (VDI) – „Darbo teisinių santykių priežiūros situacija Lietuvoje“.

2. Doc. dr. Rytis Krasauskas (MRU) – „Pagrindiniai pokyčiai skatinant kolektyvines derybas“.

3. Doktor. Linas Vilys (MRU) – „Darbuotojų dalyvavimo įmonės veikloje prielaidos ir motyvai“.

4. Rasa Grigonienė (MRU) – „Lokalinis teisinis reguliavimas darbo teisėje“.

5. Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (MRU) – „Prastova darbe ir darbuotojų garantijos Lietuvoje“.

6. Partn. prof. dr. Vilius Mačiulaitis (MRU) – „Darbuotojų saugos ir sveikatos problemos darbo teisiniuose santykiuose“.

7. Dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė (MRU) – „Psichologinio smurto darbo aplinkoje sampratos teisiniai aspektai Lietuvoje“.

8. Doc. dr. Tomas Bagdanskis (VU TF) “Žalos iš darbo teisinių santykių atlyginimo problematika”

Moderatorius – Vilius Mačiulaitis.


Renginio dalyvius prašome užsiregistruoti - https://forms.gle/nT3wHvZ6XWd693K29


Renginys vyks nuotoliniu būdu.


48 views
bottom of page