top of page

Ministrė M. Navickienė: sutarėme dėl deramą minimalų darbo užmokestį numatančios ES direktyvos

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministre-m-navickiene-sutareme-del-derama-minimalu-darbo-uzmokesti-numatancios-es-direktyvos

Pritarti direktyvoms dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio Europos Sąjungoje, privalomo darbo užmokesčio skaidrumo priemonėms, griežtesnio vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymo – tai dalis klausimų, kuriuos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė aptarė Briuselyje vykusiame Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybos posėdyje.


Deramas minimalusis darbo užmokestis ES

„Su ministrais radome bendrą sutarimą dėl Direktyvos, numatančios deramą minimalų darbo užmokestį Europos Sąjungoje. Tai iš tiesų svarbus žingsnis Europos Sąjungos socialinėje srityje, kuris padės labiau apsaugoti darbuotojus. Nors nuomonės ir principai valstybėse skirtingi, – tai stiprus signalas, kad gebame susitarti“, – sako ministrė Monika Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, Lietuvoje jau veikia kartu su socialiniais partneriais sukurta ir gerai funkcionuojanti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo procedūra. Ši sistema iš esmės atitinka Direktyvos tikslą ir siūlomą nustatymo struktūrą. Todėl Lietuva iš esmės jau turi beveik visas Direktyvoje išvardintas priemones tikslams siekti.

Šiemet sutarta minimaliąją algą nuo 2022 m. pradžios padidinti 13,6 proc. ir tai yra vienas didžiausių kilimų Lietuvos istorijoje. Patvirtinta minimalioji mėnesinė alga 730 Eur.


Vyrams ir moterims – vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą

Taryboje taip pat pasiektas bendras požiūris dėl Direktyvos, numatančios privalomas darbo užmokesčio skaidrumo priemones. Ja nustatyti minimalūs reikalavimai, nustatant darbo užmokesčio skaidrumo standartus ir taip suteikiant darbuotojams daugiau galimybių naudotis savo teise į vienodą darbo užmokestį. Be to, siekiama kovoti su vis dar neadekvačiu pagrindinės teisės į vienodą darbo užmokestį įgyvendinimu ir užtikrinti, kad šios teisės būtų paisoma visoje Europos Sąjungoje.

Pažymėtina, kad daugelis nuostatų jau yra Lietuvos teisės aktuose, pavyzdžiui, darbo skelbimuose privaloma nurodyti atlyginimus, darbuotojų atstovams turi būti pateikta informacija apie vidutinius atlyginimus pagal pareigas ir lytį, viešai skelbiami vidutiniai atlyginimai pagal lytį.

„Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra apie 14 proc. Darbo užmokesčio skirtumas daro ilgalaikį poveikį moterų gyvenimo kokybei, didina jų skurdo riziką ir pavojų gauti mažesnę pensiją. Šiuo metu vyrų ir moterų pensijų skirtumas ES yra 33 proc. Todėl Lietuva pritaria direktyvos keliamam tikslui – kovoti su vis dar neadekvačiu pagrindinės teisės į vienodą darbo užmokestį įgyvendinimu“, – teigė ministrė M. Navickienė.

Pasak ministrės, kalbant apie lygybę darbo rinkoje, labai svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas tiek vaiko priežiūros, tiek ir ilgalaikės priežiūros srityse.

Prieš oficialią Tarybos pradžią Lietuvos iniciatyva vyko neformalus Šiaurės ir Baltijos šalių (NB6) susitikimas, kurio metu Lietuva kartu su Danijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir Latvijos ministrais apsikeitė nuomonėmis pagrindiniais ES užimtumo ir socialinės politikos klausimais. Kartu taip pat buvo aptarta ir situacija prie Europos Sąjungos ir Baltarusijos sienų.


SADM informacija

13 views

Comentarios


bottom of page