top of page

Medikų profesinės sąjungos tikisi pradėti derybas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pratęsimo
LSSO, kartu su kitomis medikų profesinėmis sąjungomis, 2018m. rugpjūčio 31d. pasirašiusiomis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį, kreipėsi į LR Vyriausybę su prašymu pradėti derybas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pratęsimo 2022 metams.


Prisistatymo rašte teigiama, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties (toliau - LNSS šakos kolektyvinė sutartis) galiojimas baigiasi 2022 metų sausio 1 d.


Vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsnio 2 d. jeigu yra sudaryta kolektyvinė sutartis, dėl jos atnaujinimo šalys turi pradėti kolektyvines derybas likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki jos pabaigos.


Tuo tarpu pagal Darbo kodekso 194 str. 3 d. derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties turi būti baigtos ne vėliau, negu Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradeda rengti atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.


Kadangi Lietuvos Respublikos finansų ministerija pradeda rengti atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą paprasta kiekvienų metų balandžio pabaigoje, tai, siekiant laiku pabaigti derybas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, būtina artimiausiu metu tokias derybas pradėti.


Rašto tekstas ČIA.LSSO biuro informacija

50 views

Comentarios


bottom of page