top of page

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba apie diskriminaciją ir COVID-19. Gyventojų klausimaihttps://lygybe.lt/lt/diskriminacija-ir-covid-19-kokie-klausimai-kyla-gyventojams?fbclid=IwAR2FsoYLnUUWEY1enDbcAIOLC7_9-fw9zKddYvz4_O_VInnxiqo_IckOFb0


2021-02-09


Pandemijos sąlygomis gyvename beveik metus, todėl apribojimai ir taisyklės jau nebėra naujiena. Džiugu, kad Lietuvos gyventojai draudimus vertina kritiškai ir kreipiasi į lygių galimybę kontrolierius prašydami įvertinti, ar jais valdžia nediskriminuoja žmonių. Šiuo sunkiu laikotarpiu ribojimai neišvengiami, tačiau kiekvienu atveju jie privalo būti pasverti ir neprieštarauti Lietuvos įstatymams.

Judėjimo tarp savivaldybių ribojimas

Kontrolierė A. Skardžiuvienė gavo ne vieną paklausimą, kuriais gyventojai prašė paaiškinti, ar leidimas kirsti savivaldybių ribas tik išimtiniais atvejais nėra diskriminacija. Gyvenamoji vieta, kaip galimos diskriminacijos pagrindas, nėra įtrauktas į Lygių galimybių įstatymą. Todėl kontrolierė negali įvertinti, ar dėl gyvenimo didesnėje / mažesnėje savivaldybėje asmenys patiria lygių galimybių pažeidimus negaudami tam tikrų paslaugų. Viena Vyriausybės nutarime įtvirtintų sąlygų, dėl kurių galima išvažiuoti iš savo gyvenamosios savivaldybės – nekilnojamojo turto turėjimas kitoje Lietuvos vietoje. Pareiškėjas, kreipęsis į A. Skardžiuvienę, klausė, ar taip dėl socialinės padėties (turimo turto) nėra diskriminuojami asmenys, kitose savivaldybėse neturintys nuosavybės. Pagal Lietuvoje galiojantį teisinį reguliavimą, apribojimai socialinės padėties pagrindu nelaikomi diskriminacija, kai juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Kai ribojimas įtvirtintas Vyriausybės nutarimu, lygių galimybių kontrolierė negali pradėti tyrimo dėl diskriminacijos. Ar Vyriausybės nutarimai neprieštarauja Konstitucijai, gali įvertinti tik Konstitucinis Teismas (KT). Lygių galimybių kontrolierius neturi teisės kreiptis į KT, tačiau šią teisę turi kiekvienas fizinis asmuo.

Ribojimai darbe. Amžius

Medicinos įstaigoje dirbanti pareiškėja kontrolierės pasiteiravo, ar darbdavys, ragindamas traukti burtus, kurie darbuotojai dirbs COVID-19 pacientų skyriuje, gali pageidauti, jog traukime dalyvautų tik jaunesni nei 60 metų amžiaus asmenys. Ji svarstė, ar taip nepažeidžiamos jaunesnių kolegų teisės. Pagal Lygių galimybių įstatymą, darbdavys visiems pavaldiniams privalo taikyti vienodas darbo sąlygas nepaisant jų lyties, amžiaus ir kitų asmens tapatybės bruožų. Darbdavys taip pat privalo užtikrinti saugią darbo aplinką. Sveikatos apsaugos ministerija dar gegužę rekomendavo darbdaviams apsvarstyti galimybę vyresniems nei 60 metų darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu arba maksimaliai vengiant kontaktų su kitais žmonėmis. Tokia rekomendacija teikta todėl, kad tikimybė susirgti sunkia COVID-19 forma didėja su gyventojų amžiumi. Kiekvieną situaciją privalu įvertinti individualiai. Darbdavys su darbuotojais gali, bet neprivalo, susitarti dėl tam tikrų darbo sąlygų, siekiant apsaugoti asmenis nuo koronaviruso. Jei asmenys mano, kad jų teisės darbe buvo pažeistos dėl amžiaus, lygių galimybių kontrolierei jie gali pateikti oficialų skundą.

Ribojimai darbe. Skiepai

A. Skardžiuvienė taip pat sulaukė klausimo, ar darbdavys turi teisę neleisti dirbti asmenims, nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 infekcijos. Lietuvoje šiuo metu nėra teisės aktų, kuriais darbuotojai būtų įpareigojami skiepytis. Darbuotojo nušalinimas dėl atsisakymo skiepytis gali būti pateisinamas, jei tai yra būtina priemonė užtikrinti visuomenės saugumą bei sveikatą. Tiesa, šio tikslo privalu siekti proporcingai. Kiekvieną darbovietę reikia vertinti pagal jos veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, ar darbuotojai bendrauja su kitais žmonėmis, kokios yra kiekvieno darbuotojo funkcijos, kokia yra darbovietės veiklos sritis ir pan. Jei darbuotojai mano, kad įpareigojimas skiepytis pažeidžia jų teises, jie gali teikti skundą lygių galimybių kontrolierei. Tokiu atveju, jie turės pagrįsti, kaip atsisakymas skiepytis yra susijęs su Lygių galimybių įstatyme numatytais galimos diskriminacijos pagrindais. Šie pagrindai apima lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę bei religiją.

Kaukės ir negalia

Kaukių, respiratorių ir kitų apsaugos nuo COVID-19 priemonių dėvėjimas yra privalomas visiems gyventojams. Išimtis taikoma vaikams iki 6 metų amžiaus bei asmenims su negalia, kai dėl savo sveikatos būklės jie kaukių dėvėti negali. A. Skardžiuvienę pasiekė informacija apie kelis atvejus, kuomet kaukių nedėvintys gyventojai atsidūrė nemaloniose situacijose. Kontrolierė primena, kad asmenims su negalia taikoma išimtis yra visiškai teisėta ir paslaugų teikėjai (pardavėjai, autobusų vairuotojai ir kt.) negali reikalauti jų dėvėti. Jei asmenys, turintys teisę nedėvėti kaukės, yra neaptarnaujami, išprašomi ar kitaip pažeidžiamas jų lygiateisiškumas, siūlome teikti skundą lygių galimybių kontrolierei dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu. Visais kitais Vyriausybės nurodytais atvejais gyventojai privalo laikytis karantino reikalavimų. Jų nepaisantys asmenys gali būti neaptarnaujami ar išprašomi. Tai nebus laikoma jų teisių pažeidimu.


Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tinklapio informacija


19 views

Comments


bottom of page