top of page

LSSO kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl bendradarbiavimo. Gautas komiteto atsakymas

LSSO nusiuntė kreipimąsi LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui dėl bendradarbiavimo. Rašte išdėstyta LSSO patirtis ir aktyvaus dialogo siekis bei prašymas kviesti LSSO atstovus, kurie prisidėtų svarstant ir sprendžiant iškilusias aktualias slaugytojų ir slaugos praktikos problemas. LSSO tikisi įtraukimo ir galimybės dalyvauti Seimo Sveikatos reikalų Komiteto susitikimuose ir posėdžiuose, kuriuose būtų svarstomi slaugytojams ir visai sveikatos apsaugos sistemai aktualūs politikos, valdymo, finansavimo, paslaugų organizavimo ir plėtros klausimai beibūtų užtikrinta galimybė išreikšti slaugytojų bendruomenės nuomonę. Rašto tekstas ČIA.


2020-12-10 LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas atsiuntė atsakymą į LSSO kreipimąsi, su pažadu kviesti LSSO atstovus į komiteto posėdžius, kuriuose bus svarstomi slaugytojams ir slaugai aktualūs klausimai, taip pat informavo apie galimybę dalyvauti komiteto posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi kiti dominantys klausimai, kreipiantis į sekretoriatą dėl dalyvio nuorodos. Rašto tekstas ČIA.
19 views
bottom of page