top of page

LSSO kandidatai į LSSO vadovybę 2020-2024m. kadencijai
2020m. spalio 1d. įvyks LSSO X-asis Kongresas. LSSO Kongreso nariai gaus asmeninius pakvietimus dalyvauti renginyje.

Kongreso metu vyks rinkimai į LSSO prezidento ir viceprezidentų pareigas sekančiai 4 metų kadencijai. Šiuo metu iškelti kandidatai ir jų prisistatymai.
Aušra Volodkaitė

Kandidatas į Lietuvos slaugos specialistų organizacijos – LSSO – prezidento pareigas 2020-2024m kadencijai

Amžius : 41 metai

Tautybė: lietuvė

Užsienio kalbos: anglų, rusų.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (2000m.- VU MF įgytas Slaugos bakalauro, 2002- VU GMF Neurobiologijos magistro, 2008m. – VU MF - Saugos magistro laipsnis).

Darbas: 2002 balandžio mėn. Pradėjau dirbti LSSO biure sekretore bei prezidentės padėjėja, 2004m.- patvirtinta LSSO Atsakingąja sekretore. Įgyta organizacinė, profesinė patirtis, komandinio darbo įgūdžiai, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir ryšiai, susipažinta su sveikatos teisės ir politikos aktualijomis, lobistinės veiklos pagrindais.

2008-12-12 VII-ojo LSSO Kongreso metu išrinkta LSSO I viceprezidente. Vadovauju LSSO profesinių reikalų komiteto veiklai. Perrinkta viceprezidentės pareigoms LSSO VIII Kongreso (2012-11-23) ir LSSO IX Kongreso (2016-11-18) metu. Darbo metu įgyti slaugytojų atstovavimo, konsultavimo, derybų įgūdžiai, pagilintos darbo teisės, ekonomikos žinios, komandinio darbo įgūdžiai, užmegzti tarpinstituciniai ryšiai, vykdyta tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.

Profesinė kvalifikacija bei profsąjunginės veiklos įgūdžiai tobulinti konferencijose, seminaruose Lietuvoje bei užsienyje.

Veikla:

¨ Informacijos apie slaugytojų profesines problemas rinkimas bei analizė, duomenų apibendrinimas ir panaudojimas diskusijose ir derybose;

¨ Konsultacijos LSSO nariams profesiniais ir profsąjunginiais klausimais;

¨ Dalyvavimas socialiniame dialoge visais lygiais; slaugytojų atstovavimas visais lygiais, dalyvavimas SAM darbo grupių veikloje;

¨ LSSO narių švietimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas, derinimas ir konsultacijos;

¨ Vizitai į LSSO skyrius, pranešimų skaitymas konferencijose pristatant LSSO veiklą bei galimybes, socialinio dialogo plėtros perspektyvas;

¨ Tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimas bei atstovavimas tarptautiniuose renginiuose, informacijos sklaida.

¨ Darbas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Taryboje, Valdyboje.

Ačiū už pasitikėjimą ir palaikymą.Kandidatai į LSSO viceprezidento pareigas:Daiva Jomantienė

Kandidatas į LSSO viceprezidento pareigas 2020-2024m. kadencijai

Gimusi 1967.06.17. Mažeikiuose.

Tautybė: lietuvė

Darbas: Šiuo metu dirbu VšĮ Mažeikių ligoninė slaugytoja diabetologė.

23 metus dirbau operacinėje slaugytoja instrumentatore, 5 metus - operacinės vyr. slaugos administratore.

Išsilavinimas: 1985 metais baigiau Šiaulių medicinos mokyklą.


2008 metais baigiau Retavo kolegijos Mažeikių filialo verslo ir vadybos studijas.

Šeimyninė padėtis: išsituokusi, 2 suaugę sūnūs.

Nuo 1999 metų esu LSSO narė, aktyviai dalyvauju LSSO veikloje.

2014 metais išrinkta LSSO Telšių skyriaus direktore. Organizuoju ir koordinuoju LSSO Telšių skyriaus veiklą, teikiu konsultacijas ir informaciją nariams, dalyvauju kolektyvinėse derybose, atstovauju regiono slaugytojus. Renku informaciją apie slaugytojų darbo ir socialines problemas LSSO Telšių skyriuje, teikiu apibendrintus duomenis LSSO biurui. Organizuoju profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir visuomeninius renginius slaugytojoms. Skaitau pranešimus konferencijose ir seminaruose apie profsąjungų veiklą, slaugos profesijos atstovavimą, socialinio dialogo stiprinimą bei slaugos paslaugų organizavimo gerinimą. Siekiu slaugytojų suvienijimo, profesijos atstovavimo, geresnio bendradarbiavimo, aktyvesnio socialinio dialogo visais lygiais. Teikiu informaciją ir konsultacijas LSSO nariams.

Mėgstu bendrauti, sportą, gamtą, siuvinėti. Esu pareiginga, darbšti, atsakinga, atvira pokyčiams ir naujovėms.

Ačiū už palaikymą.Aistė Raulušaitienė

Kandidatas į LSSO viceprezidento pareigas 2020-2024m. kadencijai

Amžius: 42 metai

Tautybė: lietuvė

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi, auginu sūnų (15) ir dukrą (10)

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (magistrė)

Profesija: bendrosios praktikos slaugytoja

Užsienio kalbos: anglų, rusų

Darbas: Vilniaus miesto Centro poliklinika, PASP vyr. slaugos administratorė

LSSO veikla: narė nuo 2000 m.

2000-2003 m. LSSO biuras, tarptautinių ryšių koordinatorė;

2003-2007 m. LSSO Bendruomenės slaugytojų draugijos pirmininkė;

2007-2008 m. LSSO Slaugos administratorių draugijos pirmininkė;

2008- 2020 m. LSSO II viceprezidentė.

Veikla organizacijos viduje:

· Dalyvavimas organizacijos valdymo organų veikloje (DT, specialybių draugijų, komitetų ir kt.);

· Dokumentų, susijusių su organizacijos veikla, rengimas (LSSO veiklos strategijos, narystės plėtros programa ir kt.);

· Tarpinstitucinio bendradarbiavimo dokumentų rengimas;

· LSSO renginių organizavimas (TS dienos ir kt.);

· Leidybinė veikla, informacinių leidinių ruošimas;

· Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras ruoštų programų recenzavimas.

Atstovavimas LSSO vyriausybinėse institucijose:

· LR Seimo Sveikatos komiteto posėdžiuose, aptariant ir sprendžiant slaugytojams aktualius klausimus

· Susitikimuose su LR Vyriausybės atstovais;

· LR Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomoje sveikatos draudimo fondo (PSDF) tarybos narė nuo LSSO 2018-19 m.;

· LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupių, susijusių su Slaugos praktika narė;

· LR Sveikatos apsaugos ministerijos Šeimos medicinos paslaugų komiteto narė.

Kitos patirtys:

· VIKO Sveikatos priežiūros fakultetas, Bendrosios praktikos slaugytojų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų narė 2010-2017;

· Projektinė:

o Lietuvos ir Belgijos vyriausybės, Flandrijos regiono su rytų ir vidurio Europa pilotinio projekto “Naujų pirminės asmens sveikatos priežiūros formų taikymas, teikiant slaugos ir socialines paslaugas pacientų namuose“ (Home – care organisation for pacients who need professional medical, social and psychiatric care at home) administratorė 2004 01 – 2005 12.;

o Europos Ekonominės Erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų projekto „Krūties ir gimdos kaklelio onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir kokybiško gydymo modelis“ įgyvendinimo koordinatorė VšĮ Centro poliklinikoje 2008 08 - 2010 02 m.

o ES, Erasmus + projektas „Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje“ projekto partneriai Prancūzija, Italija, Vokietija, Turkija ir Lietuva projekto koordinatorė 2015 – 2017 m.;

o Vilniaus miesto savivaldybės programos „Užkrečiamųjų ir neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė (infekcinių ligų profilaktika (odos ligų, LPI, ŽIV/AIDS, TB/DOTS ir kt.) ir benamių sveikatos priežiūros ir švarinimo paslauga) koordinatorė, įgyvendinimo laikotarpis 2018- 2020 m.

197 views

Comments


bottom of page