top of page

LSSO biure lankėsi SAM kvietimu Lietuvoje viešintys PSO ekspertai

2022-08-30 LSSO biure lankėsi PSO ekspertai.


Lietuva siekia įgyvendinti nacionalines sveikatos reformas ir panaudoti investicijas, kuriomis siekiama toliau skatinti sveikatos apsaugos sistemos atsparumą, kartu šalinant daugybę struktūrinių trūkumų.

Lietuvos nacionaliniame atkūrimo ir atsparumo plane (NRPP) nustatytas reformų ir investicinių priemonių paketas, šalies parengtas atsižvelgiant į ES atsaką į koronaviruso pandemijos sukeltą krizę. Šiomis reformomis ir investicinėmis priemonėmis siekiama sukurti ateityje patikimą sveikatos sistemą, kuri būtų prieinamesnė, veiksmingesnė ir naudingesnė. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas naujovėms ir sisteminiam sveikatos sistemos atsparumo kritinėms situacijoms spręsti gerinimui.

Viena iš pagrindinių reformų yra susijusi su pirmine sveikatos priežiūra. Lietuva turi tvirtas šeimos medicinos pagrindu teikiamų daugiadisciplininių komandų užtikrinamų paslaugų tradicijas, o grupinė praktika yra dominuojantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugų modelis. Neseniai Parlamentas patvirtino paslaugų teikimo restruktūrizavimo paketą. Paketu siekiama skatinti įvairių suinteresuotųjų šalių ir sveikatos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir integraciją kuriant oficialius tinklus, įskaitant pirminės sveikatos priežiūros centrus (sveikatos centrus) ir antrinės priežiūros įstaigas (ligonines) vietos ir regionų lygiu.

Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į PSO, kad nustatytų galimas paslaugų teikimo restruktūrizavimo paketo įgyvendinimo rizikas visoms suinteresuotosioms šalims ir parengtų jos mažinimo strategijas.


Ekspertų misijos tikslai:

i) peržiūrėti paslaugų teikimo paketo įgyvendinimo planus ir įvertinti numatomą jo poveikį visoms suinteresuotosioms šalims;

(ii) nustatyti galimus restruktūrizavimo paketo įgyvendinimo sėkmės veiksnius ir riziką, atsižvelgiant į (a) tvarią pirminės sveikatos priežiūros modelio plėtrą, (b) finansinį tvarumą ir (c) žmogiškųjų išteklių politiką;

iii) parengti rizikos mažinimo strategijas, į kurias dera atsižvelgti rengiant siūlomus įgyvendinimo susitarimus;

iv) susitarti dėl prioritetinių tolesnių įgyvendinimo žingsnių, įskaitant techninę PSO pagalbą.


Ekspertai suplanavo susitikimus ir lankėsi valdžios įstaigose, ASPĮ, švietimo institucijose, organizacijose, viena iš jų - LSSO. LSSO biure apsilankę ekspertai bendravo su LSSO prezidente Aušra Volodkaite, išklausė informaciją apie slaugytojų situaciją šalyje, aktualiausias problemas, LSSO veiklos prioritetus, slaugytojų trūkumo ir migracijos įtakotus sunkumus, profesijos patrauklumo ir jaunų slaugytojų išlaikymo darbo rinkoje didinimo poreikį, slaugytojų socialinės ekonominės situacijos gerinimo būtinybę. Taip pat aktyviai domėjosi slaugos slaugytojų rengimu, kompetencijų plėtra, gebėjimu prisitaikyti prie komandinio darbo ASPĮ, slaugos paslaugų namuose plėtra.


Rugsėjo 1 d. SAM įvyks apskritojo stalo diskusija, kurioje bus apibendrintas ekspertų vizitas, dalyviai dalinsis savo įžvalgomis bei rekomendacijomis.


LSSO biuro informacija

19 views

Comments


bottom of page