top of page

LSSO atstovai susitiko su SAM slaugos skyriaus atstovais aptarti aktualias slaugytojų problemas

Updated: May 23, 2023
2023-04-24 Sveikatos apsaugos ministerijoje susitiko LSSO atstovai – prezidentė Aušra Volodkaitė ir viceprezidentė Aistė Raulušaitienė - su SAM ilgalaikės priežiūros ir slaugos skyriaus darbuotojais: Ilona Šakiene (SAM ilgalaikės priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja), Marium Čiurlioniu (SAM ilgalaikės slaugos ir priežiūros skyriaus patarėju), Artūru Šimkum (SAM ilgalaikės slaugos ir priežiūros skyriaus patarėju), Solveiga Inokaityte Šmagariene (SAM ilgalaikės slaugos ir priežiūros skyriaus patarėja) aptarti bendradarbiavimo klausimų bei slaugytojams aktualių problemų.

Susitikimo metu buvo aptartos:

· tolesnio SAM ir LSSO bendradarbiavimo galimybės;

· SAM planuojami 5 renginiai regionuose, kurie bus skirti susitikti su slaugytojais. Susitikimuose bus kviečiami dalyvauti ir LSSO regionų atstovai, aptarti aktualias problemas;

· Slaugytojams kylantys klausimai dėl darbo krūvių, paliatyvios slaugos organizavimo ir darbuotojų kompetencijų,

· Naujo ASPĮ šeimos gydytojo komandos nario – atvejo vadybininko pareigybės bei specialisto, kuris galėtų atlikti tokias funkcijas bei slaugytojų trūkumą ir jo įtakotas realias galimybės įdarbinti daugiau slaugytojų ASPĮ šeimos gydytojo komandoje.


Sutarta, kad tokie SAM ir LSSO susitikimai taps nuolatiniai ir užtikrins galimybes LSSO atstovams aptarti slaugytojams kylančias problemas, jų galimus sprendimo būdus, supažindinti SAM su slaugytojų praktikų lūkesčiais.


LSSO biuro informacija


14 views

留言


bottom of page