top of page

LSSO atstovai antrą kartą susitiko su SAM slaugos skyriaus atstovais aptarti slaugytojų problemas

2023 m. gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbinis susitikimas LSSO atstovai – prezidentė Aušra Volodkaitė ir viceprezidentė Aistė Raulušaitienė - su SAM ilgalaikės priežiūros ir slaugos skyriaus darbuotojais: vedėja Ilona Šakiene ir patarėjais Mariumi Čiurlioniu ir Artūru Šimkumi aptarti tolesnio bendradarbiavimo klausimai bei slaugytojams aktualios problemos.

Susitikimo metu buvo aptarta SAM ir LSSO bendradarbiavimas atsižvelgiant į 2017 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį bei į dabartines realijas ir problemas, kuomet LSSO atstovai kviečiame dalyvauti svarstant aktualius slaugos plėtros klausimus bei dalyvauti SAM darbo grupių veikloje.

NUTARTA:

1. Iki kito susitikimo įvertinti Nacionalinės slaugos politikos 2016 –2025 metų gairių pasiektus rezultatus ir reikalingus tolesnius veiksmus bei ateities pokyčius nacionalinėje slaugos politikoje. Taip pat pagal aktualumą ir galimybes atsižvelgti į A. Volodkaitės pristatytus Tarptautinės slaugytojų tarybos (TST) parengtos TST Pokyčių chartijos punktus, siekiant slaugos darbuotojų apsaugos bei stipresnių darbuotojų parengimo.

2. Slaugos paslaugų paciento namuose plėtros galimybes įtraukiant į ambulatorines slaugos paslaugas namuose diabetinės priežiūros paslaugą.

3. Įvertinti slaugytojų darbo krūvius pirminės sveikatos priežiūros srityje bei peržiūrėti, kaip optimaliau paskirstyti slaugytojų paslaugas esančiam ir vis didėjančiam slaugytojų trūkumui.

4. SAM atstovai informavo, kad artimiausiuose planuose yra pakopinių slaugytojų kompetencijų peržiūra ir nustatymas, kad slaugytojai, baigę magistro ir kitas studijas galėtų panaudoti savo įgytas kompetencijas ir įgūdžius bei turėtų karjeros galimybes.

Kitas susitikimas numatytas 2023 m. birželio 21d.
LSSO biuro informacija

898 views

Comments


bottom of page