top of page

LPSK Tarybos posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Kovo 26 d. įvyko nuotolinis LPSK tarybos posėdis, kuriame trumpą įžanginį žodį tarė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Anot jos, valdant pandemiją vyriausybės taikomų priemonių pagrindinis tikslas – kuo daugiau išsaugoti darbo vietų, o praradusiems darbą žmonėms – užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą. Dėl Europos ekonomikos gaivinimo plano (RRF) Lietuva šiuo metu esą derasi su Europos Komisija, o SADM yra parengusi ir pateikusi jos kompetencijai priskiriamą dalį.

Ministrė trumpai pristatė, kokie darbai yra numatyti svarstyti Seimo pavasario sesijoje: tai – tinkamas Darbuotojų komandiravimo direktyvos perkėlimas į nacionalinius teisės aktus, statybų sektoriuje – statybininko kortelės įvedimas, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatų pokyčiai, skirti geriau apsaugoti vaikus auginančioms motinoms; Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai bei Socialinių paslaugų įstatymo pataisos dėl socialinių darbuotojų geresnio darbo apmokėjimo ir darbo sąlygų.

Artimiausiais darbais M. Navickienė įvardijo greitu metu prasidedančias derybas dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties, kur bus tariamasi ir dėl viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio. Taip pat – TDO 190 konvencijos dėl smurto ir priekabiavimo darbe ratifikavimas, kuris yra įtrauktas į Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.

Vėliau įvyko LPSK tarybos narių diskusija su SADM Socialinio dialogo skyriaus vedėja Aušra Putk. Diskutuota, kaip sustiprinti profesinių sąjungų vaidmenį, kaip apsaugoti renkamus profsąjungų narius nuo atleidimų, kaip paskatinti atsirasti daugiau kolektyvinių sutarčių.

Vėliau LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pristatė naująją Moterų centro pirmininkę, kuria tapo Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos vadovė Loreta Soščekienė.

LPSK pirmininkė taip pat supažindino tarybos narius su LPSK veiklos aktualijomis, apžvelgė Seimo pavasario sesijoje numatytus svarstyti darbuotojams aktualius įstatymų projektus, informavo, jog LPSK lygmeniu yra svarstomi Pajamų nelygybės mažinimo plėtros ir Įtraukios darbo rinkos plėtros programų projektai, kuriuos rengia SADM, taip pat dirba mokesčių lengvatų peržiūrėjimo grupė, kuri formuoja poziciją prie Finansų ministerijos esančiai analogiškai darbo grupei.

LPSK generalinės sekretorės Janinos Matuizienės pristatytiems LPSK finansinės ataskaitos už 2020 metus ir finansinio plano 2021 metams projektams buvo pritarta be diskusijų.

Nuspręsta, jog atsiradus galimybei rinktis į susitikimus gyvai, bus rengiamas neeilinis LPSK tarybos posėdis.

LPSK informacija


LPSK Tarybos posėdyje dalyvavo ir LSSO nariai: prezidentė Aušra Volodkaitė, l.e. Vilniaus skyriaus direktorės pareigas Galina Čumakova, LSSO Telšių skyriaus atstovė Beruta Zavadskienė.21 views

Comments


bottom of page