top of page

LPSK profesinės sąjungos kreipėsi į Ministrę pirmininkę dėl ligos išmokos sergantiems covid-19 liga
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LSPK) raštu kreipėsi į Ministrę pirmininkę dėl ligos išmokos sergantiems covid-19 liga.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (toliau – LPSK) kartu su Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 14 str., kreipiasi reikalaudami nedelsiant keisti 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 111 str.

Vadovaujantis įstatymo 111 str. ligos išmoka skiriama asmeniui, kuris Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (srityse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, susirgo liga, dėl kurios Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios jo laikinojo nedarbingumo dienos, yra lygi 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Toks teisinis reguliavimas yra ydingas ir nepakankamas, kadangi 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka skiriama tik tiems asmenims, kurie užsikrėtė nuo toje pačioje darbovietėje nedirbančio asmens.

LPSK kritiškai vertina tokį teisinį reguliavimą esamoje ekstremalios situacijos ir karantino akivaizdoje, kadangi įrodyti nuo ko asmuo užsikrėtė COVID-19 virusu yra labai sudėtinga, o kartais net ir neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kad darbdavys, dėl jam gręsiančios atsakomybės, nėra suinteresuotas pripažinti, kad jo įstaigoje darbuotojams nesudaromos sveikos ir saugios darbo sąlygos, dažniausiai užsikrėtimo COVID-19 darbo vietoje nėra vertinami kaip užsikrėtimai nuo trečiojo asmens ir užsikrėtusiam specialistui mokama mažesnė ligos išmoka.

LPSK siūlo nedelsiant keisti įstatymo 111 str., atsisakant reikalavimo įrodyti, kad asmuo užsikrėtė nuo toje pačioje darbovietėje nedirbančio asmens. Toks reguliavimas sumažintų biurokratinę naštą įstaigoms ir sergantiems darbuotojams, taip pat garantuotų vienodas teises visiems sveikatos apsaugos, švietimo, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo srityse dirbantiems darbuotojams, suteiktų jiems saugumo jausmą.


Daugiau informacijos- rašto tekste ČIA.


Raštą, kartu su LPSK pirmininke bei kitų profesinių sąjungų pirmininkais pasirašė ir LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė.

29 views

Comments


bottom of page